Rada žáků

Rada žáků je složená z jednotlivých zástupců tříd na I. a II. stupni. Cílem je tlumočit návrhy spolužáků učitelům a vedení školy. Dále každý měsíc bodujeme úklid šaten, připravujeme program k jednotlivým ročním obdobím, organizujeme soutěže, pořádáme turistické výlety a snažíme se, aby se v naší škole cítil každý dobře, jak učitel, tak žák.

Zástupce z řad učitelů:
Mgr. Kateřina Dehnerová
Mgr. Vlaďka Jalůvková
Mgr. Tereza Petrová

Funkce žáků:
Matěj Lysický a Natálie Grušková – hlasatelé rozhlasu a mluvčí

Program pro letošní školní rok:

Září:
• Úvodní schůzka zástupců tříd
• Zvolení hlasatelů pro školní rozhlas
• Bodování šaten
Říjen
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
• Výroba plakátů ke Dni dýní a strašidel
• Den dýní a strašidel 24.10.2019
Listopad
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
Prosinec
• Schůzka zástupců tříd
• Mikulášská diskotéka pro II. stupeň
• Vánoční výzdoba tříd
• Vánoční turnaj pro II. stupeň
Leden
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
• Výroba plakátů pro Srdíčkový den
Únor
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
• Srdíčkový den 14.2.2020 (pátek)
Březen
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
• Vyhlášení soutěže o nejhezčí a nejoriginálnější velikonoční výzdobu tříd
Duben
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
• Hodnocení velikonoční výzdoby
• Aprílový den 1.4.2020 (úterý) – žáci se mohou legračně obléknout a vyfotit se
Květen
• Schůzka zástupců tříd
• Bodování šaten
• Vyhlášení soutěže o nejoriginálnější výzdobu třídy na dané téma
Červen
• Vyhodnocení bodování šaten
• Rozloučení devátých ročníků se školou
• Vyhodnocení výzdoby tříd na dané téma
• Turistický výlet
• Cyklistický výlet