Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (dle zákona 106/1999 Sb.) je k dispozici na informační tabuli ve vestibulu školy, na www stránkách a u ředitele školy vždy od 1. března kalendářního roku, který následuje po roce, za který je zpráva zpracována. 

Pracovník určený k poskytování informací: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Radka Palátová

Funkce: ředitelka školy

Telefon: 595 700 040, 595 700 057

E-mail: kosare@kosare.cz

 

Přílohy

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva o hospodaření 2017

Výroční zpráva o hospodaření 2016

Výroční zpráva o hospodaření 2015

Výroční zpráva o hospodaření 2014

Výroční zpráva o hospodaření 2013

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o poskytování informací 2013