Informace

Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Zápis bude probíhat v těchto dnech:

3 zapis28.8.2020 8.00 – 16.00hod
31.8.2020 8.00 – 16.00hod
  1.9.2020 6.00 – 16.30hod

Je nutné přijít zapsat i ty děti, které již školní družinu navštěvovaly.

V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky:
Pondělí - hra na flétnu, Logohrátky
Úterý - pohybové hry a rukodělný kroužek
Středa - keramika a dramatický kroužek

V novém školním roce 2020/2021 bude ve školní družině probíhat nový zájmový kroužek pro děti s názvem "Logohrátky" - kroužek bude zaměřen na podporu řečového vývoje. Zábavnou formou budeme rozvíjet slovní zásobu, fixovat písmena např. výtvarnou tvorbou. Budeme se také zabývat rytmickou hrou na perkusivní nástroje (bubny, chřestidla, hrou na tělo aj.), která podporuje rozvoj pravé a levé hemisféry, jemné a hrubé motoriky, komunikativní dovednosti, pozornost, soustředění aj. Kroužek bude probíhat v pondělí od 15:00 - 16:00 hod a povede jej  Bc. Jaroslava Zlá.

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd se bude konat 1. 9. 2020 ve školní družině ihned po skončení schůzek ve třídách (přízemí ZŠ, 1. oddělení ŠD - R. Pleváková).

Den matek

Milé děti, určitě víte, že v neděli 10.5.2020 všechny maminky slaví svátek. Nezapomeňte maminkách popřát a vyrobit nějaké přání s překvapením. Můžete se naučit tuto básničku nebo vyrobit srdíčko dle návodu. Budete potřebovat: nůžky, lepidlo a nejlépe červený papír.

básnička

1 - Barevný papír si přeložíme na polovinu a rozstřihneme    1 Barevný papír si přeložíme na polovinu a rozstřihneme

2 - z jedné poloviny papíru si z delší strany odstřihneme 3 proužky  2 z jedné poloviny papíru si z delší strany odstřihneme 3 proužky

3 - každý proužek přeložíme na půl a připravíme se na lepení proužků k sobě   3 každý proužek přeložíme na půl a připravíme se na lepení proužků k sobě

4 - proužky slepíme k sobě na obou stranách, nejprve slepíme jednu stranu, pevně přidržíme a pak slepíme druhou stranu                                                                                                                                                      4 proužky slepíme k sobě na obou stranách nejprve slepíme jednu stranu pevně přidržíme a pak slepíme druhou stranu

5 - tady vidíme obě slepené strany, které ohneme dovnitř, dáme do tvaru srdíčka a slepíme k sobě. Buďte trpělíví a slepené části dostatečně přitlačte k sobě, aby tvar srdíčka držel                                                             5 tady vidíme obě slepené strany které ohneme dovnitř dáme do tvaru srdíčka a slepíme k sobě. Buďte trpělíví a slepené části dostatečně přitačte k sobě aby tvar srdíčka držel

6 - a srdíčko je na světě, tak ať se podaří i Vám, Vaše vychovatelky                6 a srdíčko je na světě tak ať se podaří i Vám Vaše vychovatelky

 

Mazlíčci - soutěž

Milé děti, kdo má zájem, tak se může zapojit do soutěže: „ Zvířátka kolem nás“. Foťte svoje mazlíčky doma i v přírodě. Fotografie zasílejte na: druzinakosare@seznam.cz
Pro všechny účastníky je připravena odměna. Těšíme se, Vaše vychovatelky ŠD.

Platby za školní družinu

Vážení rodiče, žádáme Vás o pozastavení všech bankovních plateb za školní družinu a to od dubna 2020 po dobu uzavření školy. Již došlé platby budou řešeny až po skončení mimořádného opatření.

Upozornění
Od 8. 3. do 21. 3. 2020 - ozdravný pobyt žáků 1. - 3. ročníku.
V této době nebudou v ŠD probíhat kroužky ani kluby. Z organizačních důvodů bude provoz školní sružiny pouze do 16. 00 hod. Děkujeme za pochopení.

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠD

V době jarních prázdnin, 10. - 14. 2. 2020, bude přerušen provoz školní družiny.

31.1.2020 - POLOLETNÍ PRÁZDNINY
provoz ŠD zajištěn pro přihlášené děti od 7.00 - 15.00hod

SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLKOU

Děti z naší školní družiny budou každý měsíc navštěvovat děti v mateřské školce, která je součástí ZŠ.Jako první do MŠ zavítají děti z kroužku flétničky. Dětem zahrají známé lidové písničky a klidně si společně i zazpívají.A na co se mohou děti z MŠ i ŠD těšit? na společné vyrábění, hraní, zpívání, čtení pohádek a děti z dramatického kroužku zahrají pohádku.

Provoz školní družiny během prázdnin

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám  nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během těchto  školních prázdnin ( týká se to pololetních a velikonočních prázdnin). Školní družina bude  provozu od 7.00 – 15.00hodin při minimálním počtu 6 a více dětí. Pokud budete mít zájem o tuto službu, je nutné vyplnit písemnou přihlášku  a odevzdat vychovatelce nejpozději 10 dní před zahájením prázdnin. Poté budete písemně informováni,zda bude ŠD v provozu.Přihlášku je možné si vyzvednout u vychovatelek nebo stáhnout z webových stránek v sekci Školní družina. 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 


Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy

Rozdělení tříd pro školní rok 2019/2020: 

1. oddělení - Renáta Pleváková - 1. A, 2. A, 4. A, 4. B

2. oddělení - Jaroslava Zlá - 2. B, 3. A, 5. A

3. oddělení - Dagmar Brachmanová - 1. B, 3. B, 4. B

Provozní doba:

 06,00 - 07,45 ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

 

Důležité dokumenty naleznete ZDE