Informace

Provoz školní družiny během prázdnin

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám  nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během těchto  školních prázdnin ( týká se to pololetních a velikonočních prázdnin). Školní družina bude  provozu od 7.00 – 15.00hodin při minimálním počtu 6 a více dětí. Pokud budete mít zájem o tuto službu, je nutné vyplnit písemnou přihlášku  a odevzdat vychovatelce nejpozději 10 dní před zahájením prázdnin. Poté budete písemně informováni,zda bude ŠD v provozu.Přihlášku je možné si vyzvednout u vychovatelek nebo stáhnout z webových stránek v sekci Školní družina. 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 


Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy

Rozdělení tříd pro školní rok 2019/2020: 

1. oddělení - Renáta Pleváková - 1. A, 2. A, 4. A, 4. B

2. oddělení - Jaroslava Zlá - 2. B, 3. A, 5. A

3. oddělení - Dagmar Brachmanová - 1. B, 3. B, 4. B

Provozní doba:

 06,00 - 07,45 ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

Přerušení činnosti ŠD

Oznámení rodičům dětí školní družiny

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. školského zákona a vyhlášky 74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání 

vydala Rada městského obvodu Ostrava – Jih  dne 25. 10. 2018 souhlas s přerušením činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2018/2019 takto: 

Podzimní prázdniny    29. a 30. 10 2018

Vánoční prázdniny      22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny    1. 2. 2018

Jarní prázdniny           4. 2. - 8. 2. 2019   

Velikonoční prázdniny  18. 4. 2019

 

Důležité dokumenty naleznete ZDE