Informace

Rozdělení tříd pro školní rok 2018/2019: 

1. oddělení - R. Pleváková - 1. A, 3. A, 3. B, 5. A

2. oddělení - K. Sýkorová - 2. A, 3. C, 4. A, 4. B

3. oddělení - D. Brachmanová - 1. B, 2. B

Provozní doba:

 06,00 - 07,45  ranní školní družina,  deti voďte do 7.30 - pak jsou převáděny na ZŠ

Po - D. Brachmanová

Út - K. Sýkorová

St - D. Brachmanová

Čt - K. Sýkorová

Pá - R. Pleváková

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

Přerušení činnosti ŠD

Oznámení rodičům dětí školní družiny

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. školského zákona a vyhlášky 74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání 

vydala Rada městského obvodu Ostrava – Jih  dne 25. 10. 2018 souhlas s přerušením činnosti školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2018/2019 takto: 

Podzimní prázdniny    29. a 30. 10 2018

Vánoční prázdniny      22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny    1. 2. 2018

Jarní prázdniny           4. 2. - 8. 2. 2019   

Velikonoční prázdniny  18. 4. 2019

 

Důležité dokumenty naleznete ZDE