Informace

 

Informace k provozu školní družiny od pondělí 12. dubna 2021

Provoz školní družiny bude obnoven pouze pro žáky 1.- 4.ročníků od 6.00 - 8.00h., odpoledne od 11.30 - 16.30h., a to za dodržení homogenity tříd. Žáci  navštěvující ranní družinu budou otestováni v družině (před výukou nebudou testováni).

Organizace provozu školní družiny od 4.1.2021
 
Provoz ŠD je zajištěn od 6h., odpoledne do 16.30h.
Rozdělení tříd:
1.A - vych. D.Brachmanová
1.B - vych. Bc J. Zlá
2.A - vych. R. Pleváková
2.B - vych. M. Horváthová, DiS
   

Školní družina - vychovatelky

Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka, tel: 722 502 387, druzina@kosare.cz
Brachmanová Dagmar
Bc. Zlá Jaroslava 

Horváthová Marie, DiS


Fotogalerie vnitřních prostor školní družiny


Důležité dokumenty naleznete ZDE


Rozdělení tříd pro školní rok 2020/2021: 


1. oddělení - Renáta Pleváková  

2. oddělení - Bc. Jaroslava Zlá  

3. oddělení - Dagmar Brachmanová 

4. oddělení - Marie Horváthová, DiS

Provozní doba:

 06,00 - 07,45 ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 


Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

Pondělí   15,00 - 16,00   Flétna - p. vych. Pleváková

              15,00 - 16, 00 Logohrátky - p. vych. Zlá

Úterý      15,00 - 16,00   Sportovní hry - p. vych. Zlá

Úterý      15,00 - 16,00  Rukodělný (výtvarně -pracovní) - p. vych. Pleváková

Středa    15,00 - 16,00   Dramatický kroužek - p. vych. Brachmanová

Středa    15,00 - 16,30   Keramika - p. vych. Brachmanová

Děti mohou navštěvovat pouze kroužky. Poplatek za kroužek je 100,-Kč/měsíc.  Zápis do kroužků viz zápis do ŠD. Kroužky budou začínat
21. 9. 2020.


 Organizace provozu školní družiny od 30.11.2020:

Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00hod., odpoledne do 16.30hod.
Děti budou rozděleny podle ročníků do oddělení, tímto vznikne 5 oddělení.
 
1. A, B - paní vych. D. Brachmanová
2. A, B - paní vych. R. Pleváková
3. A, B - paní vych. Bc. J. Zlá
4. A, B - paní vych. M. Horváthová, DiS
5. A, B - paní vych. K. Štěpánková 

Provoz ŠD 2020/2021

  • Přerušení činnosti ŠD:
  • Od 26.10. - 30.10. 2020 jsou vyhlášeny prázdniny. 
  • 23.12. 2020 - 31.12.2020
  • 29.1.2021
  • 15.2.-21.2.2021
  • 1.4.2021

Přerušení provozu


Aktualizovaný vnitřní řád ŠD


VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 

Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy


Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Zápis bude probíhat v těchto dnech:

3 zapis28.8.2020 8.00 – 16.00hod
31.8.2020 8.00 – 16.00hod
  1.9.2020 6.00 – 16.30hod

Je nutné přijít zapsat i ty děti, které již školní družinu navštěvovaly.

V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky:
Pondělí - hra na flétnu, Logohrátky
Úterý - pohybové hry a rukodělný kroužek
Středa - keramika a dramatický kroužek

V novém školním roce 2020/2021 bude ve školní družině probíhat nový zájmový kroužek pro děti s názvem "Logohrátky" - kroužek bude zaměřen na podporu řečového vývoje. Zábavnou formou budeme rozvíjet slovní zásobu, fixovat písmena např. výtvarnou tvorbou. Budeme se také zabývat rytmickou hrou na perkusivní nástroje (bubny, chřestidla, hrou na tělo aj.), která podporuje rozvoj pravé a levé hemisféry, jemné a hrubé motoriky, komunikativní dovednosti, pozornost, soustředění aj. Kroužek bude probíhat v pondělí od 15:00 - 16:00 hod a povede jej  Bc. Jaroslava Zlá.

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd se bude konat 1. 9. 2020 ve školní družině ihned po skončení schůzek ve třídách (přízemí ZŠ, 1. oddělení ŠD - R. Pleváková).


 Čtenářský klub a Klub deskových her budou končit tento týden, tj. k pátku 31. 5. 2019, v červnu také ukončujeme družinové kroužky. Těšíme se na zájem ve školním roce 2019/2020.

ŠD se zapojila do projektu Šablony II - OP VVV. Aktivity realizované v rámci výzvy MŠMT jsou nově zřízenými aktivitami a jsou dětem ŠD poskytovány zdarma. Co to dětem přinese?

Klub deskových her -  vede vychovatelka Renáta Pleváková

Čtenářský klub - vede vychovatelka Dagmar Brachmanová.