Informace

 • Provoz ŠD 2020/2021

 • Přerušení činnosti ŠD:
 • Od 26.10. - 30.10. 2020 jsou vyhlášeny prázdniny. 
 • 23.12. 2020 - 31.12.2020
 • 29.1.2021
 • 15.2.-21.2.2021
 • 1.4.2021

Přerušení provozu


Aktualizovaný vnitřní řád ŠD


 • POHÁDKOVÝ PODZIM
 •  
 • Vyhlašujeme soutěže v rámci školní družiny:
 • 1. Výtvarná soutěž
 • 2. Pohádkové kvízy
 • 3 .Halloweenská dýně
 •  
 •  
 • 1. Výtvarná soutěž: 
 • poslechněte si pohádku odkaz zde  a nakreslete obrázek libovolnou technikou.  Vyfoť obrázek, pošli nám ho na adresu: druzinakosare@seznam.cz, nebo dones obrázek na recepci školy a vlož do složky Školní družiny. Nejpozději můžete obrázek odevzdat při návratu do školy, kdy všechny obrázky oceníme a nejlepší z nich získají věcnou cenu.
 •  
 •  
 • 2. Pohádkové kvízy: „Pohádkové dvojice“ a „Jak znáte Večerníčky“  si stáhněte ZDE a ZDE
 • Kvízy si můžete stáhnout na výše uvedeném odkazu nebo vyzvednout na recepci školy ve složce Školní družiny. Kvíz lze vyplnit na PC. Vyplněné kvízy, nebo vypsané správné odpovědi můžete poslat na adresu: druzinakosare@seznam.cz, nebo donést na recepci školy a zase vložit do složky Školní družiny. Nejpozději kvízy můžeš odevzdat při návratu do školy, kdy všechny odevzdané kvízy oceníme a nejlepší řešitelé získají věcnou cenu.

3. Halloweenská dýně: Budete s rodiči dlabat dýni? Vyfoťte ji a pošlete nám ji na adresu: druzinakosare@seznam.cz. Nejlepší výtvory oceníme věcnou cenou. Dýni si můžete také namalovat, nebo vyrobit jinou technikou. Inspiraci najdete na těchto stránkách:

http://krokotak.com/2013/04/pumpkins-pumpkins-lots-of-pumpkins/

http://krokotak.com/2015/10/itvs-time-for-pumpkins-cut-and-glue/

http://krokotak.com/2013/03/pumpkin-lanterns/

Tyto nápady také budou oceněny. 


Pozvánka na dopolední vycházku se soutěžemi

Vycházka se bude konat ve středu 21.10.2020 od 9.00 - 11.30h.
Sraz: u školy  v 9.00h.
Návrat: cca. v 11.30h. ke škole
S sebou: svačinu, pití, pláštěnku, vhodnou obuv a oblečení.
Místo konání: Bělský Les
 
Srdečně zvou vychovatelky ŠD. 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 

Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy

Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021
Zápis bude probíhat v těchto dnech:

3 zapis28.8.2020 8.00 – 16.00hod
31.8.2020 8.00 – 16.00hod
  1.9.2020 6.00 – 16.30hod

Je nutné přijít zapsat i ty děti, které již školní družinu navštěvovaly.

V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky:
Pondělí - hra na flétnu, Logohrátky
Úterý - pohybové hry a rukodělný kroužek
Středa - keramika a dramatický kroužek

V novém školním roce 2020/2021 bude ve školní družině probíhat nový zájmový kroužek pro děti s názvem "Logohrátky" - kroužek bude zaměřen na podporu řečového vývoje. Zábavnou formou budeme rozvíjet slovní zásobu, fixovat písmena např. výtvarnou tvorbou. Budeme se také zabývat rytmickou hrou na perkusivní nástroje (bubny, chřestidla, hrou na tělo aj.), která podporuje rozvoj pravé a levé hemisféry, jemné a hrubé motoriky, komunikativní dovednosti, pozornost, soustředění aj. Kroužek bude probíhat v pondělí od 15:00 - 16:00 hod a povede jej  Bc. Jaroslava Zlá.

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd se bude konat 1. 9. 2020 ve školní družině ihned po skončení schůzek ve třídách (přízemí ZŠ, 1. oddělení ŠD - R. Pleváková).

 

Rozdělení tříd pro školní rok 2020/2021: 

1. oddělení - Renáta Pleváková  

2. oddělení - Bc. Jaroslava Zlá  

3. oddělení - Dagmar Brachmanová 

4. oddělení - Marie Horváthová, DiS

Provozní doba:

 06,00 - 07,45 ranní školní družina

11,40 – 15,00  běžný provoz

15,00 – 16,30  odpolední družina

15,00 – 16,30  kroužky ŠD 

 

Důležité dokumenty naleznete ZDE