Třída 6.B

Návrat do školy!

V pondělí 10.5. nastupují žáci druhého stupně zpět do školy. Učit se bude rotačně, začínají třídy B.
Třída 6.B přide do atria přesně v 7:45.
Každé pondělí a čtvrtek ráno se žáci testují. Pokud někdo bude chybět nebo přijde později, otestuje se následující den či po příchodu.
Na ochranu dýchacích cest používají žáci chirurgické roušky nebo respirátory.
Výdej obědů pro strávníky od 10. 5. 2021
11.30 - 13.35 hod. žáci prezenční výuky
11.00 - 11.30 hod. žáci distanční výuky (do vlastních nádob)
Do jídlonosičů pouze 11:00 - 11:30!

Rozvrh online hodin

Jarní prázdniny budou v týdnu od 15.2. - 21.2. 2021. (Neprobíhá on-line výuka)

Od pondělí 4.1. 2021 se v souvislosti s opatřením MŠMT ČR a PES 5 vrací do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku
Výuka 3. - 9. ročníku bude probíhat distančním způsobem (opět podle upraveného rozvrhu).
  • Vyzvedávání úkolů
  • Pracovní listy a úkoly jsou na DM Software (Výuka - Domácí úkoly).
    Papírové úkoly jsou k dispozici (po domluvě s vyučujícími) vždy v pondělí a středu v 9 - 12 hodin na vrátnici školy.

A znovu online výuka. Poslední týden před Vánocemi.

Po dlouhé době opět ve škole.

prosinec kopie 2

Zase společně ve škole v novém školním roce 2020/2021

6B2020