Třída 6.B

  • Vyzvedávání úkolů
  • Pracovní listy a úkoly jsou na DM Software (Výuka - Domácí úkoly).
    Papírové úkoly jsou k dispozici (po domluvě s vyučujícími) vždy v pondělí a středu v 9 - 12 hodin na vrátnici školy.

26. a 27. října jsou dny volna
29. a 30. října jsou podzimní prázdniny


Zase společně ve škole v novém školním roce 2020/2021

6B2020