Třída 7.A

Online rozvrh 7.A

  1 2 3 4 5 6
  od 8.00 od 9.00 od 10,00 od 11.00 od 12.00 od 13.00
Po M Čj ml xxx Čj lit  
Út M F D xxx I ( 1x 14 dní) Aj
St M Čj ml Aj Čj lit Z EP ( 1x měsíc)
Čt M Čj sl Ov F    
Aj xxx M      

 

Milí žáci a rodiče a další přátelé naší třídy,

na fotografiích je malá ukázka toho, co děláme v online výuce. Pozorovali jsme stavbu slepičího  vajíčka a také jsme dělali pokus. Ponořili jsme vajíčko celé do skleničky do octa a nechali tam asi týden. Na fotografiích vidíte, co se dělo. 

Dokážete to vysvětlit? Co se s vajíčkem stalo?

Ďurko Daniel 3 20210124 1934431     Ďurko Daniel 3 20210124 1938411    Pěšala Adam 14 den3a    Pěšala Adam 14 den6a

 

Naše domácí pozorování vajíčka, co jsme vevnitř viděli :

Svoboda David 17 IMG 20210124 161530    Pastorek Pavel 12 IMG 20210125 191420   Pěšala Adam 14 ukol3 vejce

 

 

 

 


 


Beseda s organizace Pavučina na téma : Jiná nemoc - šikana 

Na fotkách můžete vidět, jak se učíme splnit úkol a spolupracovat. Taky se snažíme říci svůj názor a obhájit si ho. Snažíme se naslouchat názorům spolužáků.


 

Seznam sešitů pro školní rok 2020/2021 třída 7. A

1x  440 nebo 460 ( matematika )

2x  540 ( matematika)

1x 564 ( český jazyk)

4x 544 ( český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova)

4x 524 ( český jazyk, anglický jazyk, informatika, pracovní činnosti)

3x 560 ( zeměpis, přírodopis, fyzika)

1x notový sešit ) hudební výchova)