Třída 7.A

Milí žáci a rodiče a další přátelé naší třídy, na fotografiích je malá ukázka toho, co kromě online výuky děláme v těchto dnech. Připravovali jsme cukroví a perníčky. Těšíme se na Vánoce :

Ať je všude láska a smích,
až budete o Vánocích
dárky si rozdávat,
a v novém roce můžete starostem zamávat.

cukroví Adamcukroví Aničkacukroví Báracukroví Vikicukroví davidcukroví Sebastiancukroví Valčacukroví Danekcukroví Amálka

 

Krásné dny plné zdraví, obezřetnosti a pohody přejí žáci 7.A + Mirka Langrová

dlkl 143 novorocenka vanocni prani1

 

 

 


Ředitelské volno : 26. - 27. 10. 2020 z důvodu deratizace školy.


Beseda s organizace Pavučina na téma : Jiná nemoc - šikana 

Na fotkách můžete vidět, jak se učíme splnit úkol a spolupracovat. Taky se snažíme říci svůj názor a obhájit si ho. Snažíme se naslouchat názorům spolužáků.


 

Seznam sešitů pro školní rok 2020/2021 třída 7. A

1x  440 nebo 460 ( matematika )

2x  540 ( matematika)

1x 564 ( český jazyk)

4x 544 ( český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova)

4x 524 ( český jazyk, anglický jazyk, informatika, pracovní činnosti)

3x 560 ( zeměpis, přírodopis, fyzika)

1x notový sešit ) hudební výchova)