Třída 7.B

MOV

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresní kolo
David Vrága ze 7.B se umístil na 12 místě z 47 žáků v kategorii Z7.

Matematická soutěž KLOKAN
Nejúspěšnějším řešitelem naší školy se stal David Vrága ze 7.B, který se usmístil na 8. místě v rámci Ostravských škol v kategorii Benjamín.

   V rámci badatelského klubu si někteří žáci rozšířili své znalosti botaniky a natrhali spoustu rostlin do svých herbářů.