Třída 9.B


Rozvrh hodin 2019/2020
 

8:00 – 8:45


8:55 – 9:40


10:00 – 10:45


10:55 – 11:40


11:50 – 12:35


12:45 -13:30


Pondělí

           

Úterý

           

Středa

  Rj Šla ZDE  

Čj Ost ZDE 

Ch Boucná ZDE     

Čtvrtek

           

Pátek

  M Kney ZDE    Z Pal
ZDE 
   

 

ODEVZDÁNÍ ČIPŮ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY

Žáci, kteří chodili na obědy, mají odevzdat své čipy do školní jídelny v úterý 16.6.2020 mezi 9.00 - 11.00 hod.

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje z důvodu rozsáhlých stavebních úprav ve dnech 29. - 30. 6. 2020 ředitelské volno.

Organizace osobního předávání vysvědčení 26. 6. 2020 všech třídách bude upřesněna a zveřejněna později (s ohledem na doporučení hygieniků).

Upřesněny budou rovněž termín a organizace odevzdávání učebnic.

 

PODMÍNKY PŘÍTOMNOSTI A ORGANIZACE ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Prostory před školou a u vstupu do školy:
- rozestupy 2 m
- zakrytí nosu i úst (také doprovázející dospělé osoby)
- žáky před školou vyzvedává pověřený pracovník
- zákaz shromažďování před vstupem do školy

Ve škole:
- na 1 den má žák s sebou minimálně 2 roušky a igelitový sáček (při sejmutí a uložení roušky)
- udržovat rozestupy 2 m, neshlukovat se
- ve společných prostorách je povinnost nosit roušku
- je povinnost dodržovat hygienická pravidla a opatření a řídit se pokyny pracovníků
  školy  
opakované porušování pravidel a opatření je důvodem k nevpuštění žáka do školy, (resp. k vyřazení ze školní skupiny a přípravy) – po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které mohou odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit! 

Soubor hygienických pokynů
Čestné prohlášení
Závazná přihláška žáka 9. ročníku za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ

 

Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole - příprava na přijímací zkoušky

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 11. 5. 2020 umožněna žákům 9. ročníků osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ.

Nejpozději do 7. 5. do 12:00 hod je nutné žáka závazně přihlásit k účasti na docházce do školy, pozdější přihlášení nebude možné.

Přihlášení lze provést emailem kosare@kosare.cz nebo prostřednictvím třídních učitelů. Nedílnou součástí přihlášky je vyplnění Čestného prohlášení (ode dneška na vrátnici školy, nejpozději od zítřka ke stažení na stránkách školy), které se odevzdá 11. 5. před vstupem do školy.

Příprava žáků bude probíhat v pondělí, úterý a čtvrtek v době 9 – 11:40 hodin, školní stravování je zajištěno (nutné oznámit do 7. 5. vedoucí ŠJ).

Podmínky přítomnosti žáků ve škole (roušky, pravidla chování, organizace vstupu do školy, hygienické požadavky atd.) a organizace výuky budou uveřejněny nejpozději 5. 5. 2020 u vstupu do budovy a na webu školy.

 

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKA - Kneysová: každé pondělí od 15: 30 hod ZDE

Pokud budete potřebovat individuální doučování matematiky, spojte se se mnou, domluvíme se. Kneysová

Důležité, nepřehlédněte - odevzdávání zápisového lístku

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístku v souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“.  

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 

Lenka Kneysová kontakt na Skype: https://join.skype.com/invite/jBd31mAkPLXq

Žákům budou nyní odesílány domácí úkoly přes DM software v části Výuka. 

Postup:

VÝUKA ---->DOMÁCÍ ÚKOLY. Zde jsou všechny ještě nevypracované domácí úkoly.

Vybrat konkrétní domácí úkol kliknutím na OKO (vlevo u názvu domácího úkolu).
Přečíst pozorně zadání domácího úkolu a vypracovat dle instrukcí.

Pak kliknout na tlačítko ODEVZDAT ÚKOL.
Vyplnit TEXT VYPRACOVÁNÍ ÚKOLU (napsat svůj komentář k DÚ), potom zmáčknout tlačítko PŘIPOJIT SOUBOR, vybrat příslušný soubor (vypracovaný domácí úkol).
Nakonec zmáčknout tlačítko ULOŽIT A ODEVZDAT ÚKOL.

Po odeslání se již domácí úkol nebude zobrazovat, protože bude splněný.

Domácí úkoly je možno posílat pouze z účtu žáka (nelze posílat z účtu rodičů).

V případě nejasností lze klást dotazy prostřednictvím dohodnuté komunikace.

 

Pro samostatné procvičování učiva lze využít také následujících odkazů:

http://www.diktaty.cz

https://www.pravopisne.cz

https://www.mojecestina.cz

https://www.umimecesky.cz (existuje rovněž jako mobilní aplikace pro Android)

https://www.skolasnadhledem.cz

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.matika.in/cs/

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/#

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

 

Ke komunikaci lze nyní využít kromě prioritního DM Softwaru a zaslané mailové adresy také Skype (live:.cid.a46702162a0f7ef2). Na Skypu jsem pro případ konzultace denně mezi 10:00 a 11:00 hod.

Ostřanský, třídní učitel

Matematika

Dobrý den, pokud budete se mnou potřebovat cokoliv konzultovat  můžete využít kromě dm softwaru také mail kneysova@kosare.cz nebo skype. Moje e-mailova adresa na skype:  kneysova@kosare.cz. Skypové jméno:  live:.cid.f3e8ad70240076ee

Na skypu budu denně od pondělí do pátku v čase od 10:00 do 11:00 hod. Je možné se domluvit i na jiný čas. Mail můžete poslat kdykoliv, kontoluji ho nepřetržitě. Kneysová

Prostřednictvím DM Softwaru v sekci Výuka - Výukové zdroje budou žákům zadávány materiály ke studiu a úkoly, které je třeba průběžně plnit. Vysvětlení, jak se dostat k materiálům a úkolům, bylo ve čtvrtek 12. 3. 2020 zasláno všem žákům přes komunikaci v DM Softwaru. Při jakýchkoliv nejasnostech se se ptejte prostřednictvím DM Softwaru.

 

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 10. 3. 2020 bude v rámci mimořádných opatření škola i školní družina z důvodu výskytu koronaviru od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Obědy ve školní jídelně jsou rovněž od 11. 3. 2020 hromadně odhlášeny.

Vývoj událostí prosím sledujte v médiích a na www.msmt.cz a www.zskosare.cz.


Zeměpis - test z učiva "Světové hospodářství"
16.4. test (příprava podle otázek str. 85)Náhradní termíny: 17., 19.3 (7. vyuč. hodina)

https://drive.google.com/open?id=1kSVPkHW_S4bI3Jky7BXzB4LtDm6hyq4O

Ve dnech 19.2. a 26.2. 2020 se někteří žáci 9.B zúčastnili workshopů Nebojme se techniky ve SVČ Ostrčilova.

V úterý 28. 1. 2020 v 16:00 hodin se bude konat ve školní knihovně schůzka pro rodiče vycházejících žáků, na které budou podány informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020.Školní knihovna se nachází v 1. patře spojovací chodby mezi pavilonem A a pavilonem B budovy školy.

Konzultace pro rodiče žáků 2. stupně (6. - 9. ročník) se budou konat v pondělí 20. 1. 2020 od 15. 30 do 17. 30 hod.

 

Vánoční turnaj v míčových hrách proběhl ke spokojenosti všech.
VT1 VT2VT3 VT4

 

K úspěchu předvánočního Zpívání na schodech přispělo i několik žáků 9.B.
zpivani

 

Tradiční Mikulášské diskotéky se devátý ročník zúčastnil v rolích organizátorů, moderátorů i zpěváků. Vše na jedničku!
md1

 

Ve výtvarné výchově se věnujeme vánoční výzdobě...

vv

 

28. 11. se několik žáků 9. B zúčastnilo olympiády z českého jazyka.

ocj

 cck
Ve dnech 20. a 21. 11. proběhla praktická a teoretická část kursu první pomoci ČČK.

 

luna2

 V pondělí 18. 11. se třída v kině Luna zúčastnila pořadu k 30. výročí 17. listopadu.

 
 Zeměpis - zápis ZDE.  

 up1 2

 23. 10. 2019 se třída zúčastnila besedy o volbě povolání v IPS ÚP Ostrava.

 
up2   up3  

vymaz2019

Výstava domácích mazlíčků se konala dne 7. 10. 2019.

 

zsr

Těšíme se na poslední rok základní školy!