Aktuality a akce


ukoncenirotacnivyuky1stupen

UKONČENÍ ROTAČNÍ VÝUKY NA 1. STUPNI

Od 17. 5. 2021 budou už všichni žáci 1. st. chodit do školy prezenčně, tedy "normálně" každý den.
Testování antigenními testy bude i nadále probíhat 1x týdně (v pondělí nebo jiný první den ve škole).
Stále zůstává povinnost dodržovat všechna hygienická nařízení.


skolickapredskolacirozlouceni


Vážení a milí rodiče, prarodiče, příbuzní, přátelé, učitelé  a žáci,

Dovolte, abychom Vás poprosili o pomoc s naší „Sáčkovou kampaní“.
Dovolte, abychom se Vám představili : jsme žáci Ekotýmu ze Základní školy V. Košaře a jsme Ekoškola od roku 2018.
Chceme ukázat a dokázat, že sáčky na pečivo, ovoce a zeleninu nemusí být z plastů a i tašky nepotřebujeme plastové, ale mohou být ze záclon, látek či triček. Prosíme Vás, abyste nám pomohli a ušili nám ze starších záclon nějaké sáčky, které budeme rozdávat 16.6. 2021 v našem okolí lidem. Záclonové sáčky by měly být velké jako kancelářský papír A4 a nahoře s tunýlkem na šňůrku. Vzor takového sáčku najdete na našem školním webu pod tímto článkem i v sekci Ekoškola. Také je možné nám nějaké starší záclony věnovat a naši starší žáci budou šít takové sáčky v rámci výuky pracovních činností. Záclony a ještě lépe hotové ušité sáčky (případně plátěné tašky) je možné do školy poslat po svých dětech nebo je můžete do školy přinést osobně. U vrátnice budou krabice, kam je možné do konce května ušité sáčky dávat. Nebo je děti mohou dát paní učitelce ve třídě a ta je předá našemu Ekotýmu. Šikovné maminky, babičky, tety a paní učitelky, prosíme, ušijte jakýkoliv počet sáčků ze záclony a darujte nám je. O počtu ušitých a darovaných sáčků a tašek Vás budeme v červnu informovat.

Děkujeme za pomoc  Vaši Ekotýmáci

sacekkampan2


LESNISKOLA1B2021

Les voní, les šumí, les je kouzelný...

A tak jsme se vydali na pozorování jeho jarních krás.
Pan lesník z lesní školy nám ukázal hnízda ptáků,
ochutnali jsme pupeny lípy,pozorovali mech a různé brouky pod lupou,
ale také jsme okusili jarní trávu bosýma nohama.
Vnímali jsme les všemi smysly a pořádně jsme si to užili.
Více ve fotogalerii.


charitativní běh

Naše škola se zapojila do charitativního běhu, projektu Ligy vozíčkářů.
V květnových Jižních listech vyšel článek, kde se dozvíte více na straně 15.
Akci zorganizovala paní učitelka Vladimíra Jalůvková.


navratzaku10kvetna

Návrat žáků 2. stupně od 10. 5. 2021 - rotační výuka

Výuka bude probíhat v souvislosti s povinným testováním podle harmonogramu:
- 10. 5. nastoupí třídy "B", "A" distanční výuka
- 17. 5. nastoupí třídy "A", "B" distanční výuka

Jednotlivé třídy budou vcházet do školy z atria:
- 6. B v 7:45
- 7. B v 7:50
- 8. B v 7:55
- 9. B v 8:00

Při příchodu do školy si žáky vyzvednou vyučující 1. vyuč. hodiny, odvedou do tříd a otestují (pondělí, čtvrtek).

Rozvrh hodin bude upřesněn třídními učiteli v pátek.

Informace pro strávníky ŠJ od 10. 5. 2021 

Výdej obědů pro strávníky od 10. 5. 2021

11.30 - 13.35 hod. žáci prezenční výuky

11.00 - 11.30 hod. žáci distanční výuky (do vlastních nádob)

  Do jídlonosičů pouze 11:00 - 11:30!


sazenistromubelskyles1

V Bělském lese žáci za třídu 5.A zasadili tři krásné javory, více ve fotogalerii.
To vše v rámci Kampaně obyčejného hrdinství, která právě probíhá.
Stromy nám dal pan lesník Pavel Kotala z Lesní školy Bělský les
a děti si samy vybraly místo kde je chtějí zasadit. Žáci se budou
chodit na stromy dívat, jak krásně rostou. A vezmou k nim i své rodiče.


Přpříměstský tábor 2 page0001


Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

informacekprovozuskol

Od pondělí se budou děti vracet do školy při splnění několika podmínek a dodržování hygienicko-organizačních pravidel. K nejdůležitějším patří:

- testování žáků 2x Ag týdně (alternativy: prodělané onemocnění na COVID-19 nebo 1x týdně test PCR na vlastní náklady)
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
- prezenční rotační výuka žáků 1. st. (začínají třídy „A“)
- možnost konzultací (skupina max. 6 žáků 2. st.)
- podmínka zachování homogenních tříd a skupin ve výuce, školní jídelně i školní družině
- zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a bez příznaků onemocnění COVID-19
- informační Leták pro rodiče: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
Další, podrobné informace najdete na stránkách MŠMT ČR: https://www.msmt.cz

Nezapomeňte přihlásit své děti do družiny a jídelny.
Pečlivě sledujte, prosím, školní web, aplikace DM software a M-Teams, kde se dozvíte aktuální informace o rozvrhu, organizaci a harmonogramu testování.

Provoz školní družiny bude obnoven pouze pro žáky 1.- 4.ročníků od 6.00 - 8.00h., odpoledne od 11.30 - 16.30h., a to za dodržení homogenity tříd. Žáci  navštěvující ranní družinu budou otestováni v družině (před výukou nebudou testováni).


Skolickaonline2021 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Jak se připojit?             


PlakatkampanOHjpg      

Milí přátelé, rodiče, žáci,
Za 2 dny nás čeká Den Země, jeden z největších světových svátků zaměřený na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Pojďte ho oslavit velkolepě a zapojte se do Kampaně obyčejného hrdinství! Pojďte reálně něco změnit!  Pojďte s námi ovlivnit naši společnost skrze děti, rodiče, sousedy… Již máme přihlášeno 98 týmů (ekotýmů, škol, skautských oddílů i jednotlivých rodin), které společně plánují zapojit více než deset tisíc lidí. Informace ke kampani najdete  na webu https://ekoskola.cz/cz/kampan-oh, Vy se nepřihlašujete, naše škola je již přihlášená!!! OD 26. 4. - 2. 5. 2021 se zapojte do vybrané výzvy.

1) Stáhněte si Deníček účastníka 

2) vyberte si výzvu ( nebo i více)

3) zapisujte do Deničku své výsledky v týdnu 26.4. - 2. 5. 2021

4) vyplněný Deníček účastníka odešlete do 5.5. na email : langrova@kosare.cz nebo boucna@kosare.cz .

Kampaň obyčejného hrdinství vám dává příležitost aktivizovat svůj tým, svoji skupinu, svoji rodinu a přátele, dává vám příležitost něco udělat pro životní prostředí! Využijte toho! Již jen tím naplníte princip obyčejného hrdinství! 
K inspiraci i vzorový Deníček účastníka rodiny Novákových„Kampaň obyčejného hrdinství umožňuje vytvářet naději pro budoucnost.
Ukazuje zapojeným týmům i jednotlivým účastníkům, že je důležité začít zlepšovat svět u sebe, ale nesmí tam přestat.“ Díky, že do toho půjdete s námi!

Za školu žáci Ekotýmu a Mirka Langrová


                            predskolacka1    Predskolaciskolicka   LiskaPredskolak     predskolacka2

Predskolacky33

 Obrázky nadaných výtvarnic z naší Školičky pro předškoláky! 

Ocenění práce paní učitelky

V ponělí 29.3. byla ke Dni učitelů oceněna za svou dlouholetou a vynikající práci naše vedoucí učitelka v mateřské škole
paní Bc. Šárka Augustová
.
Ocenění i dary jí slavnostně předala v obřadní síni paní místostarostka ÚMOb Ostrava - Jih Mgr. Dagmar Hrabovská.
Gratulujeme!

paniAugustova1


Rozhovor s oceněnou paní učitelkou si můžete poslechnout na TV Polar.


AO web prispevek skolyJPG

Aktivní občanství v globálních souvislostechAktivní občanství v globálních souvislostech


konzultace

Nabízíme individuální konzultace

Vážení rodiče, milí žáci,
za současné situace distanční výuka nadále pokračuje.
Nabízíme vám individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími,
na kterých se s nimi vždy předem domluvíte.
Konzultace jsou především pro žáky, kteří mají problém s připojením k internetu,
ale i pro ty ostatní, kteří se potřebují poradit, nebo něco dovysvětlit.
Při vstupu do budovy školy platí nadále povinnost mít zakryté dýchací cesty respirátorem.


jarovstup

Jarní výzdoba školy ve školní fotogalerii.Velikonocniprazdniny

Velikonoční prázdniny 01. 04. 2021 (online výuka od úterý 06. 04.)


onlineTelocvik


Nevíte co s volným časem?
Kabinet TV si pro Vás připravil pohybové chvilky. Kdy?

1.+2. třídy čtvrtek 15:00-15:30
3.-5.třídy čtvrtek 15:30-16:00
2. stupeň holky čtvrtek 16:00 - 16:30
2. stupeň kluci čtvrtek 16:30 - 17:00

Připojení přes schůzku teams, začínámeve čtvrtek 18.3.2021,

těšíme se. Váš kabinet TV.

Workout GS 04 - Global Sport Čupa


JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
sledujte webové stránky školní družiny,
kde máme pro Vás připravené aktivity
k rozptýlení a zábavě, návody a tipy,
jak naložit s volným časem.
Doufáme, že se brzy osobně setkáme opět v našich odděleních školní družiny.


Vaše vychovatelky ŠD
dv šd

Malujeme "JARO" pro výstavu na chodbě Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih

Naši prvňáčci z 1.A, pod vedením paní učitelky Yvony Plačkové, namalovali Ptačí jarní přehlídku. 

obrazkyOVjihJaro


lockdown

STRAVOVÁNÍ OD 2. 3. 2021

Vážení rodiče,
pokud máte zájem od úterý o odběr obědů po dobu uzavření školy, přihlaste se DNES DO 15:00. Oběd nebude možné konzumovat v jídelně, je povolen pouze výdej od 12:00 - 13:00 do PŘINESENÝCH NÁDOB.

Vedení ZŠ

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
 
na základě nového nařízení vlády ČR se vzhledem ke zhoršení pandemie COVID19 na následující 3 týdny od 1. března 2021 opět přerušuje provoz ZŠ i MŠ
Všichni žáci se budou nadále vzdělávat pouze formou distanční výuky ("úkoly" lze, stejně jako dosud, vyzvednout odevzdat na recepci školy v PO a ST v 9:00 - 12:00) . 
Individuální konzultace s pedagogy jsou povoleny.
Provoz školní družiny je přerušen.
Již zaplacené obědy si žáci mohou v pondělí vyzvednout v 11:30 - 12:30, o dalším provozu školní jídelny bude dále rozhodnuto podle pokynů MŠMT ČR. 
 
Sledujte, prosím, aktuální informace na našem webu, DM software i Microsoft Teams. 
 
Vedení ZŠ a MŠ

 • "Domácí" roušky od čtvrtka už nestačí .....
 • facemaskschool2respirator2

 • Podle nařízení vlády ČR ze dne 22. 2. 2021 platí od čtvrtku 25. 2. 2021
  povinnost pro žáky nosit ve škole (i výuce) chirurgické rouškynebo respirátory FFP2.
  Dospělí v prostorách školy mohou mít pouze respirátory FFP2 (nebo na sobě 2 chirurgické roušky).

  Všechny doma šité roušky jsou zakázány (také štíty, šátky a např. nákrčníky),
  protože neposkytují dostatečnou ochranu.

  Mgr. Radka Palátová
  ředitelka školy


 • Nabídka práce - MŠ
 • Hledáme učitelku MŠ na zástup od 1. dubna do 30. června 2021 s možností dalšího pracovního poměru.
  Kontakt: Bc. Šárka Augustová, 724 037 477

 • zapisovylistek1

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5. a 9. ročníku - nepřehlédněte !!!

Ve dnech 23.2.2021 a 24.2.2021 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky 
rodičům vycházejících žáků.
Zápisové lístky si můžete vyzvednout ve vestibulu školy
v úterý 23.2.2021 od 13:00-15:30 hodin 
a ve středu 24.2.2021 od 13:00-15:00 hodin.
Zápisový lístek bude vydán proti podpisu zákonného zástupce.


Napadla pořádná sněhová nadílka 

No to jsme si nemohli nechat ujít! Žáci vyrazili s paní učitelkou na nedaleký kopec. Jezdilo se na lopatě dolů a byla to náramná zábava. Dětem se nechtělo ani zpět do školy, jaká to byla legrace. Když sníh vydrží, určitě si to zopakujeme.
V naší škole si umíme zimu užít za současné mimořádné situace i ve městě, stačí dobrá nálada a super parta. 

Další fotografie si můžete prohlédnout ve fotoalbu.

zima1        zima3        zima5


jarniprazdniny

Jarní prázdniny budou v týdnu od 15.2. - 21.2. 2021. (neprobíhá on-line výuka)


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Ve středu 27.1.2021 se bude od 16:00 hod konat on-line schůzka se zákonnými zástupci vycházejích žáků. Na schůzku se zákonný zástupce připojí prostřednictvím účtu svého dítěte v Teams. Schůzka bude zadaná v kalendáři Teams.


vysvedceni

Výpisy vysvědcění  28.1. bude žákům 3.-5. ročníku rozdáno třídními učiteli v Atriu školy podle tohoto časového harmonogramu :

tř. 3. A v   8,30           
tř. 3.B  v   9,00
tř. 4 .A v   9,30           
tř. 4.B  v  10,00
tř. 5. A v  10,30         
tř. 5.B  v  11, 00


Výpisy vysvědčení bude žákům 2. stupně rozdáno třídními učiteli v pondělí 1.2.2021 v Atriu školy.
Harmonogram rozdávání:


tř. 6.A  v   8.00
tř. 6.B  v   8.30
tř. 7.A  v   9.00
tř. 7.B  v   9.30 
tř. 8.A  v 10.00
tř  8.B  v 11.00
tř  9.A  v 10.30
tř  9.B  v 11.30

Tento den neprobíhá online výuka. 


Konzultační hodiny s ředitelem organizace | Domov Slunovrat
Nabídka individuálních konzultací

Během příštího týdne bude upřesněn rozvrh pro individuální konzultace vybraných žáků (doporučí třídní učitelé), kterým se budou pravidelně věnovat pedagogové školního poradenského pracoviště. Vybraní žáci (i rodiče) budou osloveni prostřednictvím elektronické ŽK. 
Při vstupu do budovy školy stále platí povinnost mít zakryté dýchací cesty (rouška, respirátor, šála ...) a přicházet pouze po dohodě se zaměstnanci školy!!!

skolal

Organizace výuky, provozu ŠJ a ŠD od 4. ledna 2021

Od pondělí 4.1. 2021 se v souvislosti s opatřením MŠMT ČR a PES 5 vrací do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku
Výuka 3.-9. ročníku bude probíhat distančním způsobem (opět podle upraveného rozvrhu).

Žáky si paní učitelky vyzvednou před školou:
7:45 - 1.A, 1.B
7:55 - 2.A, 2.B
Školní družina  - ranní i odpolední provoz pro žáky 1.a 2. tříd zcela zajištěn.

Obědy
pro žáky, kteří mají distanční výuku a nemají zájem si je vyzvedávat do svých nádob (12:15 - 12:45), lze odhlásit do pátku 1.1. 2021.

Vážení rodiče, milé děti. Děkujeme všem, kteří se zapojili
do vánoční sbírky pro opuštěné kočičky a věříme, že mnohým chlupáčkům Vaše dárky udělají obrovskou radost.

kocickysbirka10   kocickysbirka2

PF2021


Vážení rodiče, milí žáci,


všem přeji klidné Vánoce plné pohody, klidu a štěstí. 

Uplynulý rok byl ve znamení mnoha změn. Museli jsme se nejen přizpůsobit epidemii viru COVID-19, ale také zásadně změnit způsob výuky našich žáků. Distanční vzdělávání a on-line výuka kladla vysoké nároky nejen na pedagogy a žáky, ale také na Vás, rodiče. Za tuto nelehkou práci a trpělivost Vám chci poděkovat.

A tak do dalšího roku přeji všem hlavně hodně zdraví, optimismu a dobré nálady.


Mgr. Radka Palátová, ředitelka školy


volno 2


INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 14. 12. 2020
se zakazuje ve dnech 21. a 22. prosince 2020
osobní přítomnost žáků ve škole a školní družině. 
V těchto dnech distanční vzdělávání neprobíhá.

Tyto dny jsou stanoveny jako dny volna a žáci
nemají nárok na školní obědy (všem žákům proto byly hromadně obědy odhlášeny).

Rodiče v těchto dnech mohou čerpat tzv. "ošetřovné".


MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI, ukázka z mikulášské akce na 1. stupni

V pátek 4.12. děti na prvním stupni navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Všem dětem přinesli bohatou nadílku. Fotoaparátem zvěčnili velmi krásné masky a převleky dětí. Více fotografií naleznete ve fotogalerii školy. 


DSC 9121   DSC 9125   DSC 9329

DSC 9451   DSC 9444   DSC 9361

vanocnifoceni2020


VÁNOČNÍ FOCENÍ 


V pondělí 7. 12. 2020 proběhne tradiční vánoční focení. Společné focení našich žáků se sourozenci bude umožněno pouze po dohodě s TU a v přesně vymezenou dobu.

Rodiče jsou povinni po dobu nezbytně nutného pobytu ve škole dodržovat nařízená hygienická opatření a dbát pokynů zaměstnanců školy.


sbirkaprokocky2020


Vánoční sbírka pro opuštěné kočky a koťata 


lyraskyvycvik


LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2021

Přestože je nyní epidemiologická situace nepříznivá tak věříme, že za pár měsíců se situace zlepší natolik, že bychom pro naše žáky mohli realizovat oblíbený lyžařský kurz.

Místo: Horská chata Javorka - Ski centrum Kohútka

Javorkachata

Termín: únor 2021, pondělí - pátek (5 dní), 1.- 5.3.2021

Cena: 4000 Kč, skipas na celý týden je již zahrnut v ceně (v případě neuskutečnění kurzu není účtován ŽÁDNÝ storno poplatek, takže nepřijdete o ŽÁDNÉ peníze).

Záloha: 1000 Kč

Určeno pro: 5. – 9. ročník

Bližší informace o LVK získáte u Mgr. V. Jalůvkové a Mgr. T. Petrové.


organizacevyuky

ORGANIZACE VÝUKY OD 30.11.2020

V souladu s opatřeními MŠMT ČR, MZ ČR a nařízeními vlády ČR bude od pondělí výuka:
- 1. stupeň a 9. ročník prezenčně
- 6.-8. ročník rotačně (od 30.11. začínají třídy "A")

Śkolní družina: 6:00 - 16:30h
Školní jídelna: obědy do jídlonosičů pro žáky, kteří se vyučují na dálku 11:15-11:35 

Příchod do školy: - hlavní vchod (1.-3. ročníky 7:40-7:50h, 4. a 5. ročníky 7:50-8:00h)
                              - atrium (2. stupeň 7:40-7:55h)

Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty (min. 2 roušky na 1 den) a dodržují nařízená hygienická opatření.
Po dohodě s TU a vyučujícími je žákům umožněna individuální konzultace.
O jakýchkoliv změnách vás budeme ihned informovat (sledujte web, DM, Teams). 

INFORMACE K OTEVÍRÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
vzhledem ke stále se měnícím informacím o termínu a podmínkách nástupu dalších žáků 1. a 2. stupně, sledujte pozorně informace na našem webu, v DMsoftware, Microsoft Teams a sdělovacích prostředcích.

 
MŠMT - PES.png

navratzaku12rocnik

Nástup žáků 1. a 2. tříd do školy

Ve středu 18. listopadu opět začne výuka a provoz školní družiny v uvedených ročnících. Vzhledem k hygienickým a organizačním opatřením si ve středu ráno žáky vyzvednou před školou paní učitelky:
7:45 - 1.A. 1.B
7:55 - 2.A, 2.B
Docházku do družiny a jídelny je nutné nahlásit nejpozději do pátku 13. 11. 2020.

Ve stravování dochází ke změně:
- žáci, kteří se účastní prezenční výuky, se stravují ve škole
- žáci, kteří se účastní distančního vzdělávání, se nestravují v jídelně a oběd si odnesou ve svých nádobách v době 12:15 - 12:45
  hodin..

Děti budou mít na každý den minimálně 2 roušky -  ty jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole i třídě (mimo konzumace jídla a pití)!!!

Informace k vydávání obědů žákům ve školní jídelně po dobu distanční výuky

Protože se žáci účastní distanční výuky, mají nárok chodit na obědy do školní jídelny. Pokud by kdokoliv z žáků chtěl chodit na obědy do školní jídelny po dobu distanční výuky, musí nejprve u vedoucí ŠJ přihlásit obědy:

jídelna@kosare.cz
telefon:778 755 833

 


lCTvypujcka

Smlouva o výpůjčce ICT zařízení

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu se automaticky prodlužuje doba výpůjčky na celou dobu trvání distanční výuky.


Dominik Feri on Twitter: "Od půlnoci je zakázán volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, cest za blízkými, cest za nákupem potravin, zajištění péče o děti a zvířata, cest do zařízení

Na základě rozhodnutí ÚMOb Ostrava - Jih se přerušuje provoz MŠ v době od 26. října do 16. listopadu 2020 z důvodu nařízené karantény.


 • Přerušení provozu ŠD ve školním roce 2020/2021:
 • 26.10. - 30.10. 2020
  23.12. 2020 - 31.12.2020
  29.1.2021
  15.2.-21.2.2021
  1.4.2021

 • Jen tři velké úkoly na jeden den
 • Vyzvedávání úkolů
  "papírové" úkoly jsou k dispozici (po domluvě s vyučujícími) vždy v pondělí a středu v 9 - 12 hodin.


 • Vážení rodiče,
 • sledujte stránky ŠD, kde jsou zveřejněny akce - vycházka do Bělského Lesa a další různé soutěže pro zábavu Vašich dětí.
 • Vychovatelky ŠD

 •  fotozapujcka ictweb
 • Po dobu krizového opatření mohou školy (podle svých možností) žákům zapůjčit potřebné pomůcky za podmínek:
 • 1. sepsaná smlouva o výpůjčce 
  2. pravidelná a aktivní účast ve všech formách výuky na dálku (např. kontakt s vyučujícími, vypracování úkolů v pracovních listech nebo sešitech, časová přiměřenost plnění úkolů apod.)
  3. možnost výpůjčky je v pondělí 19.10. v  9–12 hod (po předchozí konzultaci s TU) na sekretariátu školy.

 • Aktuální krizové opatření vlády ČR
 • Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 se v době od 14. 10. do 1. 11. 2020 zakazuje:

  - osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole

  - osobní přítomnost žáků ve školní družině

  Nadále platí:
  - 26. a 27. října jsou dny volna
  - 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny
 • Obědy pro všechy děti jsou odhlášené (individuální požadavky lze řešit po dohodě s vedením ZŠ a ŠJ).
 • Potvrzení o uzavření školy nevydáváme, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.
 • Vážení rodiče,
  prosím sledujte pravidelně školní web a DMsoftware, kde vždy a včas najdete všechny potřebné informace.
  Pravidelná komunikace mezi školou a Vámi je základem úspěšného zvládnutí náročné distanční výuky.
  Všem přeji zdraví, klid a hodně trpělivosti.
                                                                                                                        Ředitelka školy

 • Změna organizace výuky od 12. - 23. října 2020
 • Na základě krizového opatření vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace výuky a některých činností.

  Na 2. stupni bude výuka probíhat střídavě:
  - 12. - 16. 10. budou třídy "A" docházet do školy a třídy "B" se budou povinně distančně vzdělávat,
  - 19. - 23. 10. budou třídy "B" docházet do školy a třídy "A" se budou povinně distančně vzdělávat.                                                         
                                                                       
  Na dny 26. a 27. 10. 2020 vyhlašuje MŠMT ČR dny volna (tímto se ruší ředitelské volno).

  Od 9. 10. 2020 se ruší všechny činnosti a kroužky (včetně agenturních), výuka plavání na 1. stupni se mění na běžnou TV.

  Činnost školní družiny se nemění.
 • Žáci, kteří se stravují ve ŠJ, si během distanční výuky mohou v době od 11:30 - 12:00 hod vyzvednout oběd do přinesených nádob.
  Obědy lze také odhlásit nejpozději do pondělí 12. 10. do 8:00 hod.
 • Také se upravuje po dobu příštích dvou týdnů rozvrh hodin na 2. stupni - úvodní a koncové hodiny (1. a 6. vyučovací hodina) Pč, Tv, Vv a Hv se ruší.
 • ředitelka školy

 • Vážení rodiče,
 • vzhledem k nepravdivým a poplašným informacím o nákaze COVID-19 Vás informuji, že z žáků ani zaměstnanců ZŠ nikdo k dnešnímu datu nakažen není.
  Absence žáků z důvodu obavy o zdraví bude omluvena na základě zprávy od lékaře nebo KHS (karanténa, riziková skupina apod.).
  O jakýchkoliv důležitých informacích budete okamžitě informováni prostřednictvím TU a webu školy.
 • Mgr. Radka Palátová, ŘŠ.
  8. 10. 2020

 • Vážení rodiče, milé mažoretky 
 • s ohledem na aktuální situaci musím kroužek mažoretek na 14 dní zrušit. Lekce 8.10. a 15.10. neproběhnou. O náhradě lekcí Vás budu informovat.
 •  
 • Děkuji za pochopení
 •  
 • Zuzana Janšová

 • Ukázky prací z podzimní výzdoby školy
 • Podzimní výzdoba chodeb2Podzimní výzdoba chodeb1  

 • Ředitelské volno
 • Ve dnech 26. - 27. 10. 2020 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno. V těchto dnech proběhne rozsáhlá výměna podlahových krytin (chodby, třídy) a plošná desinfekce vnitřních prostor školy.

 •  
 • ÚMOb Ostrava-Jih vystavuje podzimní obrázky
 • Na chodbách úřadu je vystavena za naši školu práce třídy 1.A.
 • PodzimníobrazkyUMOBJih2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Filmovým večerem byl zahájen 10.týden čtení dětem.I přesto, že momentální stav neumožňuje uspořádat větší akci jako byl např.týden,kdy chodili rodiče a prarodiče dětí předčítat spolužákům, najděte si zejména v tomto týdnu čas na společné sdílení času s vašimi dětmi. Pouhých 20 minut denně s knihou, povídáním, prožíváním společných příběhů. Sdílení a míra...tohle byla dvě hlavní slova úvodního večera, která nejčastěji zaznívala z úst zakladatelky a ředitelky společnosti Celé Česko čte dětem Evy Katrušákové  a ostatních hostů.

 

120517241 10157592307928365 8529816125866890310 o

ccčd

Filmový večer

logo ceskocte

 Filmový večer s besedou v rámci 10. Týdne čtení dětem v ČR  se koná 30. 9. 2020 v kině Central
v Českém Těšíně. Začátek v 17.00 hod. Filmový večer s besedou nabídne promítání krátkých filmů

studentů FAMU, včetně oceněného animovaného filmu Dcera Darji Kaščejevové. Následně moderátorka
ostravského Českého rozhlasu Kateřina Huberová otevře besedu na motivy filmů o tématech,
jako jsou rodina, děti, vztahy v rodině, děti a sociální sítě. Pozvání přijali hokejový trenér, mentální
kouč a autor několika knih Marian Jelínek, youtuber Karel Kovář alias Kovy, terapeutka a klinická
psycholožka Lenka Dostalíková,zakladatelka Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.

Vstupenky je možné koupit na www.celeceskoctedetem.cz, všichni rodiče i kolegové jsou srdečně zváni.       
Koordinátorka projektu: Jana Misiarzová 


 

Jeseníky - Malá Morávka - Karlova Studánka

V neděli 20.9. se uskutečnil pro děti výlet z projektu " Přírodní naučné stezky našeho regionu"
s přispěním Statutárního města Ostrava. Výletu se zúčastnilo přes 30 dětí a naučná stezka vedla z obce
Malá Morávka až do Karlovy Studánky. Pro děti jsou připraveny i další výlety, které organizačně zajistí
p.uč. Jalůvková, Misiarzová, Petrová a Bulařová.

výlet Jeseníky

 lávové pole


 

Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy

PŘÍPRAVA NA DISTANČNÍ VÝUKU V RÁMCI ICT

Na základě opatření MČMT ČR o povinné výuce na dálku je nutné dodržovat tato pravidla a povinnosti:

Žáci 5. - 9. ročníku: 
- vytvoření osobního emailového účtu v rámci hodiny informatiky
- pravidelné sledování emailu
- přihlašování a komunikace v dmsoftware.cz 
- sledování výukových materiálú a úkolů v dmsoftware.cz  
- v dalších týdnech vytvoření účtu v Office365 (zařazení do teamu své třídy)
- účast na online výuce prostřednictvím Office365

Rodiče:
- rodiče nově příchozích žáků si vyzvednou PIN pro přístup do elektronické žákovské knížky (u třídního učitele)
- přihlášení a komunikace v účtu v dmsoftware.cz
- předat aktuální emailovou adresu třídnímu učiteli (pro zadání do matriky)  
- sledování výukových materiálů v dmsoftware.cz
- kontrolovat zadání domácích úkolů ( úkoly nelze zasílat z účtu zákonného zástupce)

Konzultace pro rodiče žáků 1. - 4. tříd (dmsoftware.cz):

Mgr. Lenka Uherková  
30. 9. 2020     14:00 - 15:00
5. 10. 2020     14:00 - 15:00

Mgr. Lenka Kneysová 
1. 10. 2020     17:00 - 18:00
7. 10. 2020     17:00 - 18:00


UPOZORNĚNÍ

Od 18. 9. 2020 (od půlnoci) platí nové opatření MZ ČR, podle kterého musí mít žáci 2. stupně po dobu celého pobytu ve škole zakryté dýchací cesty (ústenka, rouška ...), tedy i ve třídách.


 

Třídní schůzky – Základní škola Velvary

Informace ke třídním schůzkám 24. 9. 2020

Třídní schůzky tentokrát proběhnou v netradičním režimu. 
Třídní učitelé nejpozději do 21. 9. 2020 elektronicky rozešlou podrobné informace všem zákonným zástupcům žáků (plány akcí, které proběhnou nebo budou naopak zrušeny, nabídky mimoškolních zájmových aktivit, hodnocení výuky atd.).
Pokud budou mít zák. zástupci zájem o individuální osobní konzultaci, mohou se s třídními učiteli setkat venku v atriu školy, kde bude pro každou třídu zvlášť vyhrazen jeden altán. 

Časový harmonogram

15:30 - 16:00         1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A                                     

16:00 - 16:30         3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B
16:30 - 17:00         6.A, 6.B, 7.A, 7.B
17:00 - 17:30         8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Vstup nejen do školy, ale i do venkovního atria pouze s rouškou nebo jiným zakrytím dýchacích cest. Desinfekční prostředky budou u vstupu do atria. 


Doporučený postup pro školy a zákonné zástupce při virovém onemocnění

doporučený postup pro školy a zákonné zástupce při virovém onemocnění


    Výtvarný ateliér pro žáky 2. stupně

Nové šatny

Prostor šaten se přes prázdniny změnil k nepoznání. 

šatny


UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nových opatření MZ ČR se od 10. 9. zavádí povinnost zakrytí dýchacích cest (nos, ústa) ve všech společných prostorách školy mimo tříd, učeben, konzumace jídla a pití.
Pro zapomnětlivce zajistilo naše SRPŠ možnost zakoupení jednorázových roušek přímo na nové recepci u vstupu do školy.

recepce


 

 

leták


Turistický kroužek  - začínáme ve středu 9.9.2020 od 13.15 - 14.00,  přihlášky u p.uč. Misiarzové v 1.B . Sraz u recepce ve 13 hod., družinové děti si vyzvednu.

Sportovní hry v rámci družiny a spolupráce s AŠSK začínají 16.9.2020 od 14:00 pod vedením p. Petrové
a p. Jalůvkové.

Kroužek volejbalu startuje v úterý 15.9.2020 od 14:00 do 15:30. Sraz žáků 13:50 na vrátnici školy. 
Děkuji Petrová.


 

1.9.2020 Slavnostní zahájení

1.9.2020 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Naši deváťáci předali pomyslnou štafetu prvňáčkům při pasování na školáky. Přejeme všem žákům úspěšný školní rok.

první den


 

Prázdniny na Košařce

Během prázdnin se naši žáci opravdu nenudili! Paní učitelky Vlaďka Jalůvková, Jana Misiarzová a Tereza Petrová jim na školním příměstském táboře připravily spoustu her, soutěží a výletů. Nejen děti, ale i rodiče byli velmi spokojeni a už se těší na další skvělé mimoškolní aktivity.

(více informací v sekci Sport a volný čas) 

received 603894540274964received 534036664031421


INFORMACE PRO RODIČE A VEŘEJNOST

 • Základní pravidla vlastní ochrany:

 • • Mýt si ruce vždy před jídlem a po použití toalety, po cestování dopravou, účasti na veřejných akcích a dalších činnostech, při nichž se dotýkáme předmětů, na které sahali jiní lidé.
 • • Po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si nesahat na obličej, především do okolí úst, nosu a očí.
 • • Při cestě mimo domov mít s sebou roušku a nasadit si ji v případě, když se v okolí vyskytne člověk s příznaky akutní respirační infekce.
 • • Na osoby používající roušku nepohlížet jako na podezřelé nebo dokonce nebezpečné jedince; rouška je prostředkem ochrany a nikoli projevem nemoci.
 • • V období hrozící epidemie nenavštěvovat hromadné akce, zejména ty, které se odehrávají v uzavřeném prostoru.
 • • Trávit část dne na čerstvém vzduchu, obytné prostory hodně větrat.
 • • Udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici.

Osoby, které na sobě pociťují známky respirační infekce, včetně banálního nachlazení, by měly dodržovat následující pravidla:

 • • Zdržovat se v izolaci.
 • • Je-li nutné vyjít mezi lidi, pak jen v roušce (pokud je doporučena a roušky často vyměňovat).
 • • Nestýkat se s rizikovými osobami (jinak nemocní, senioři…), je-li kontakt s těmito osobami nezbytný, použít roušky, respirátor bez ventilace.
 • • Smrkat a kašlat do papírových kapesníků, které se ihned vyhazují!
 • • Při kašlání nebo kýchnutí do lokte považovat takovýto oděv za kontaminovaný, co nejdříve se převléknout a oděv vyprat.

Nejdůležitější je zachovat si chladnou hlavu, chovat se zodpovědně a nepanikařit.


ORGANIZACE VÝUKY 1. - 4. 9. 2020

Opatření v souvislosti s doporučeními MŠMT ČR a MZD ČR:
- zákonní zástupci a jiní návštěvníci musí ve vnitřních prostorách školy mít roušky (popř. jinak zakryté dýchací cesty)

- při vstupu do budovy je nutná desinfekce rukou 
- je dodržována bezpečná vzdálenost (rozestupy mezi osobami), časté větrání a mytí rukou

- v areálu školy všichni dbají pokynů vedení a zaměstnaců školy

1. ročník
1. 9.      8:00 - slavnostní zahájení před školou, poté žáci i dospělí krátce půjdou se svými TU do tříd (všichni rodinní příslušníci musejí mít roušky)

2. 9.      8:00 - 9:40 (od středy si žáky již budou přebírat jejich TU u vchodu do školy) 
3.-4. 9.  8:00 - 11:40 

2.-5. ročník
1. 9.      8:00 - 8:45
2.-4. 9. 8:00 - 11:40

6.-9. ročník
1. 9.      8:00 - 8:45
2.-4. 9. 8:00 - 12:35

Školní družina
28. a 31. 8.    8:00 - 16:00 zápis do ŠD na recepci školy
1. 9.                6:00 - 16:30 zápis do ŠD na recepci školy
Podrobné informace dostanou zákonní zástupci přímo při zápisu.


Informace pro rodiče prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Budou otevřeny dvě 1. třídy - 1.A - p.uč. Yvona Plačková     
                                                      - 1.B - p.uč. Jana Misiarzová

děti škola
Třídy se nacházejí ve II. poschodí pavilonu A.
Škola zajistí žákům 1. tříd učebnice a pracovní sešity do Čj, M, Prv a malé sešity.
Také děti dostanou výtvarné potřeby v hodnotě 200,- Kč.

Rodiče dětem zajistí:
aktovku
vybavené pouzdro  (kvalitní pastelky , 3 tužky, pero  - nejlépe vše trojhranné)

nůžky
složku na číslice (samostatnou)
složku na písmena (samostatnou)
cvičební úbor a sportovní obuv se světlou podrážkou
přezůvky se světlou podrážkou

Vše ostatní bude upřesněno první školní den na krátké schůzce pro rodiče a dále pak během začátku školního roku. Prosím, sledujte webové stránky školy a informace na dveřích u vstupu do školy.

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


Projekt školní vzdělávací dny na naší škole pokračuj v termínu 24. - 28.8.2020.

Poslední srpnové dny probíhá další turnus příměstského tábora. Den jsme si užili v Bělském lese, kde jsme absolvovali vzdělávací program a vyrobili si nástroj, následovala píseň v podání holek a kluků. Odpolední klid jsme věnovali kontinentu Afrika. Sportovní část vyplnila velice netradiční opičí dráha, vybíjená a florbal.

Vše pod vedením učitelů p. Jalůvkové, p. Petrové a asistenta Matěje Zamazala. Těšíme se na další den.

IMG 20200824 110415

IMG 20200824 094928


 

Cesta kolem světa...na KOŠAŘCE se nenudíme ani o prázdninách :)

Během července a srpna proběhly na ZŠ V.Košaře už 2 turnusy příměstského tábora pod vedením paní uč.Vlaďky Jalůvkové a p.uč.Jany Misiarzové s částečným přispěním "Asociace školních sportovních klubů".

V Africe jsme chodili boso a pozorovali africká zvířata, v Asii jsme jedli hůlkama a poprali se s velkým vlhkem, v Austrálii objevovali netopýry v jeskyni, v Americe jsme navštívili Niagárské vodopády a navlékali si Havajské věnce a v Evropě proběhla olympiáda. Týden uběhl jako voda a na nudu nebyl čas. 

Afrika

Austrálie

Amerika

Evropa

Asie


 

 

Nabídka srpnových prázdninových akcí - poslední volná místa 

Ve dnech 3. - 7. a 24. - 28. pořádáme pro naše žáky ve spolupráci s AŠSK volnočasové programy. 
Akce proběhnou současně s naším příměstským táborem (informace o táboře najdete níže).

IMG_0001.jpg

Pro všechny další informace se obracejte na: Mgr. Vladimíra Jalůvková, vlajal@post.cz, 603 817 120 


Prázdniny na Jihu.jpg


_tabor


Ukončení školního roku 2019/2020

Třídní záležitosti - Základní škola Polešovice

Milí žáci, rodiče,

školní rok 2019/2020 je za námi a byl jiný než ty předešlé. Vyzkoušeli jsme si výuku na dálku, která byla nejen pro vás, ale i učitele, velmi náročná. Všem chceme za jejich úsilí, snahu a práci poděkovat.
A těm, kteří odchází na střední školy přejeme, abyste vše zvládli alespoň tak dobře, jako doposud.
Všem přejeme krásné, pohodové prázdniny a doufáme, že se 1. září opět všichni ve zdraví a plní elánu ve škole sejdeme.

Vedení školy


Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku


Organizace závěru školního roku 2019/2020

Podle nařízení ministra zdravotnictví ze dne 12. 6. 2020 se ruší mimořádná opatření o organizaci distančního vzdělávání žáků.

19.6.: Ukončení výuky žáků na dálku.

22. - 25. 6.: Dobrovolná osobní přítomnost žáků bude probíhat v kmenových třídách s třídními učiteli v době:
                        1. st.  8:00 - 11:30
                        2. st.  8:00 - 12:00
                        ŠD:   11:30 - 16:00

Učebnice se budou vracet dle pokynů TU.

26. 6.: Předávání vysvědčení dle harmonogramu:
                    7:45 - 16:00   ŠD   
                    7:30     3.B
                    8:00     1.A, 8.B
                    8:05     1.B, 6.A
                    8:10     2.A, 6.B
                    8:15     2.B, 7.A
                    8:20     3.A, 7.B
                    8:25     4.A, 8.A   
                    8:30     4.B, 9.A
                    8:35     5.A, 9.B
                    8:40     5.B

I nadále platí povinnost dodržování hygienických opatření a čestného prohlášení pro všechny žáky přítomné ve škole (i pouze na 1 den).


Zápis dětí do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Zápis bude probíhat v těchto dnech:

3 zapis

28.8.2020 8.00 – 16.00hod
31.8.2020 8.00 – 16.00hod
  1.9.2020 6.00 – 16.30hod

Je nutné přijít zapsat i ty děti, které již školní družinu navštěvovaly.

V rámci ŠD nabízíme dětem tyto zájmové kroužky:
Pondělí - hra na flétnu

Úterý - pohybové hry a rukodělný kroužek
Středa - keramika a dramatický kroužek

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd se bude konat 1. 9. 2020 ve školní družině ihned po skončení schůzek ve třídách (přízemí ZŠ, 1. oddělení ŠD - R. Pleváková).


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje z důvodu rozsáhlých stavebních úprav ve dnech 29. - 30. 6. 2020 ředitelské volno.
Organizace osobního předávání vysvědčení 26. 6. 2020 všech třídách bude upřesněna a zveřejněna později (s ohledem na doporučení hygieniků).


OBĚDY DO ŠKOL
Naše škola je zapojena od 4. 9. 2017 do projektu EU - Obědy do škol. Rodiče, jejichž děti jsou do projektu zapojeny, se s dotazy ohledně daných obědů mají obrátit na vedoucí školní jídelny paní Jankulárovou Stanislavu, e-mail: jidelna@kosare.cz; telefon 595 700 050, mobil: 778 755 833.

projekt


Výuka žáků II. stupně od 8. 6. 2020

Výuka a konzultace budou probíhat po ročnících ve 3hodinových blocích 2x týdně v době 9:30h – 12:20h, 15 dětí ve skupině v ročníku (do vyčerpání kapacit) a za stejných hygienických podmínek jako 1. st. a 9. roč.
6. ročník - po, st
7. ročník - út, čt
8. ročník - st, pá
9. ročník - bude upřesněn
Individuální hodiny dle domluvy s vyučujícím.
Podrobnosti oznámíme v pondělí po poradě prostřednictvím TU v jednotlivých třídách.
Přihlášení žáků bude možné do 3. 6. 2020, přihlášky jsou k vytištění zde nebo na vrátnici od 27.5.2020.

Žáci 9. tříd mají i nadále možnost konzultací a dobrovolné účasti ve škole nově každé úterý 10:00 - 13:00h. Zájemci se mohou hlásit do 4. 6. prostřednictvím svých TU.

Závazná přihláška žáka II. stupně
Soubor hygienických pokynů
Čestné prohlášení

Public consultation on a working document - News Hub Committees

Obědy si žáci II. st. nahlásí a hotově uhradí ve ŠJ. 

mobil: 778 755 833
telefon: 595 700 050
e-mail: jidelna@kosare.cz

pondělí 1.6.2020             7.00 -  8.00 hod.
středa  3.6.2020           13.00 - 14.00 hod.

__________________________________________________________________________________

lysá

___________________________________________________________________________________ 

Výuka od 25. 5. 2020

Žáci jsou rozděleni do skupin (jména sdělí třídní učitelé přihlášených žáků prostřednictvím DM, emailu, telefonicky):

č. 1:     07:50 - 16:00     p. Pleváková, p. Brachmanová
č. 2:     08:00 - 14:00     Mgr. Janšová, Bc. Zlá
č. 3:     08:10 - 12:10     p. Štěpánková, p. Horváthová, Dis.

Nezapomeňte se, prosím, znovu důkladně seznámit s podmínkami přítomnosti žáků ve škole a s hygienickými opatřeními.
Používej ochrannou roušku - SYMBOL, samolepka 100x100 | AAApapir.cz Social Distancing Floor Graphic - 2m Distance - 400mm - Kingfisher ...


UPOZORNĚNÍ!!!

Na základě rozhodnutí ÚMOb Ostrava - Jih je možné přihlásit žáky 1.st. k dobrovolné účasti na výuce do 15. 5. 2020 pouze do 9:00 hodin.
Prosíme o urychlené odevzdání Závazné přihlášky na vrátnici školy nebo zaslání emailem.
Děkujeme za pochopení.

_________________________________________________________________________

VOLEJBALOVÉ TRÉNINKY
Od úterý 19.5.2020 se znovu rozběhne kroužek volejbalu v tělocvičnách školy. Trénink proběhne od 14:00 do 15:30. Sraz v 13:50 u bočního vchodu tělocvičny, do školy se stále nesmí. Rouška při sportu není povinná.

S pozdravem Petrová Tereza.

__________________________________________________________________________

 Účast žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

Zákonní zástupci žáků 1. - 5. ročníku podají Závaznou přihlášku k výuce ve školní skupině nejpozději do 15. 5. 2020 do 12 hodin. (skupinu mohou tvořit žáci více ročníků najednou).
Čestné prohlášení je třeba doložit v den nástupu do školy.
Přesný harmonogram organizace jednotlivých skupin (příchod, odchod, jméno vyučujícího atd.) bude zveřejněn nejpozději 20. 5. 2020. 
Přihláška i prohlášení jsou k dispozici v elektronické podobě (níže) a na vrátnici školy.
Zájemci o obědy se přihlásí v kanceláři školní jídelny (projekt "Obědy do škol" pokračuje i v době pandemie).
Výuka na dálku probíhá i nadále.

__________________________________________________________________________

PODMÍNKY PŘÍTOMNOSTI A ORGANIZACE ŽÁKŮ VE ŠKOLE 

Prostory před školou a u vstupu do školy:
- rozestupy 2 m
- zakrytí nosu i úst (také doprovázející dospělé osoby)
- žáky před školou vyzvedává pověřený pracovník
- zákaz shromažďování před vstupem do školy

Ve škole:
- na 1 den má žák s sebou minimálně 2 roušky (nebo ochranný štít) a igelitový sáček (při sejmutí a uložení roušky)
- udržovat rozestupy 2 m, neshlukovat se
- ve společných prostorách je povinnost nosit roušku
- je povinnost dodržovat hygienická pravidla a opatření a řídit se pokyny pracovníků
  školy  
- opakované porušování pravidel a opatření je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
  (resp. k vyřazení ze školní skupiny a přípravy) – po prokazatelném upozornění zákonného
  zástupce žáka

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které mohou odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit! 

Soubor hygienických pokynů
Čestné prohlášení
Závazná přihláška žáka 9. ročníku za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ
Závazná přihláška žáka 1. stupně
____________________________________________________________________________________

Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole - příprava na přijímací zkoušky

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude od 11. 5. 2020 umožněna žákům 9. ročníků osobní přítomnost ve škole za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ.

Nejpozději do 7. 5. do 12:00 hod je nutné žáka závazně přihlásit k účasti na docházce do školy, pozdější přihlášení nebude možné.

Přihlášení lze provést emailem kosare@kosare.cz nebo prostřednictvím třídních učitelů. Nedílnou součástí přihlášky je vyplnění Čestného prohlášení a Závazné příhlášky žáka 9. ročníku za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na SŠ (ode dneška na vrátnici školy nebo ke stažení viz výše), které se odevzdá 11. 5. 2020 před vstupem do školy.

Příprava žáků bude probíhat v pondělí, úterý a čtvrtek v době 9 – 11:40 hodin, školní stravování je zajištěno (nutné oznámit do 7. 5. vedoucí ŠJ).

Podmínky přítomnosti žáků ve škole (roušky, pravidla chování, organizace vstupu do školy, hygienické požadavky atd.) a organizace „výuky“ budou uveřejněny nejpozději 6. 5. 2020 u vstupu do budovy a na webu školy.

_________________________________________________________________________________________

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (zápis do MŠ)
v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je možno využít rezervaci termínu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Potvrzení rezervace vám bude odeslána na mail, který uvedete v rezervaci.
ZapisyOnline 930x180

___________________________________________________________________________________________

ROZHODNUTÍ 

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole V. Košaře 6 od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020,

11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020,

21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020,

31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020

Dne 30. 04. 2020                                                                               Mgr. Radka Palátová

                                                                                                                 ředitelka školy  

________________________________________________________________________________________

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Od 1. do 30. dubna se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. Přijato bylo 37 dětí, pro 10 dětí žádají rodiče odložení povinné školní docházky. Od září budou otevřeny dvě první třídy.

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) je zveřejněn na webových stránkách a vstupních dveřích ZŠ a MŠ.

Chtěli bychom všem rodičům poděkovat za důvěru a zájem o naši školu zvláště nyní, kdy je vše komplikováno nouzovým stavem. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvedávat v nutných případech a po předešlé domluvě s vedením školy. Ostatním bude předáno v září.

Je nám líto, že si děti nemohly užít pořádný zápis s dárky a zážitky, proto pro ně i rodiče připravujeme slavnostní „pasování prvňáčků“ na začátku školního roku.

Ke konci prázdnin proběhne také informační schůzka pro rodiče (termín bude na webu a u vstupu do školy i školky), kde se dozví důležité informace ohledně výuky v 1. třídě, organizace školního roku, učebnicích, školní družině, stravování, seznámí se s vyučující své třídy apod.

Pokud se někdo k zápisu nedostavil (např. s dítětem, kterému byla v loňském roce odložena školní docházka), může své dítě i dodatečně přihlásit.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Hana Konopásková

tel. 595 700 048
email: zastupkyne@kosare.cz    

____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,  Pero Napsat Psaní - Obrázek zdarma na Pixabay          

na základě doporučení MŠMT ČR bude zápis do 1. třídy probíhat až do 30. dubna 2020. Podmínky pro přijetí stále platí, tzn. vyplněnou žádost posílejte:

1, do datové schránky
2, emailem
3, prostřednictvím dm Software                         
4, osobně u vstupu do školy denně 9 - 12 h 

Vedení školy 

______________________________________________________________________________

Důležité nepřehlédněte - odevzdávání zápisového lístku

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týká odevzdání zápisového lístkuv souladu s aktuálně platnou legislativou nejen ve vazbě na obory „nematuritní“.  

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve. Střední škola tedy nemůže nutit žáky odevzdávat zápisový lístek dříve, žáci mají právo využít celou lhůtu danou zákonem pro rozhodnutí, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek. 

                       ________________________________________________________________________________________

Informace školního psychologa
 
Po dobu mimořádné situace můžete telefonicky konzultovat se školním psychologem PhDr. Ludmilou Sýkorovou vždy ve středu a ve čtvrtek od 8-12 hodin na t.č.
607 178 329 a dle potřeby si domluvit i osobní schůzku.

__________________________________________________________________________________

pc       Mironet. cz - zápůjčka IT techniky pro domácí výuku...

_________________________________________________________________________________ 

kindpng 60065

Zápis do 1. tříd

V letošním školním roce proběhne zápis do 1. tříd podle nového opatření MŠMT ČR  pouze formálně a bez přítomnosti dětí v těchto termínech:

 1. 4. 2020 – 3. 4. 2020

Zákonní zástupci vyplní Zápisový lístek, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Vyplněné tiskopisy, společně s kopií rodného listu dítěte a případným doporučením poradenského pracoviště doručí zákonní zástupci do základní školy. Všechny tiskopisy je možné si vytisknout nebo osobně vyzvednout na vrátnici školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je rovněž možno požádat i elektronicky a to během celého měsíce dubna, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Způsoby doručení:

 • 1. do datové schránky školy: rzwvcv8
 • 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: kosare@kosare.cz (nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce osobně potvrdit)
 • 3.  poštou: ZŠ a MŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina, 700 30
 • 4. osobní podání: 1. – 3. 4. v době 8 - 10 hod a 14 - 16 hod, poté denně v době 8 - 12 hod (v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je možno využít rezervaci termínu  ZDE na těchto stránkách https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zskosare/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy). Potvrzení rezervace vám bude odeslána na mail, který uvedete v rezervaci.
 •  
 • O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání budete vyrozuměni do 4. 5. 2020 písemně, případně e - mailem. Seznamy budou rovněž vyvěšeny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

Vzory dokumentů k vytištění

Zápisový lístek
Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Pokud žádají zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky, je jejich povinností doložit i doporučení poradenského zařízení a to nejpozději do 31. 5. 2020. Vzhedem k mimořádným opatřením a omezeným činnostem těchto poradenských zařízení je pravděpodobné, že nestihnete toto vyšetření s dítětem absolvovat. V takovémto případě, musí dítě do školy nastoupit a po vystavení doporučení bude mu udělen dodatečný odklad povinné školní docházky.

Pokud máte ještě nějaké dotazy ohledně zápisu, pište na kosare@kosare.cz, případně volejte na tel. číslo 595 700 048 - Mgr. Hana Konopásková, zástupkyně ředitelky

                   ______________________________________________________________________________________

Zápis do 1. tříd - upozornění !

V návaznosti na opatření, která byla přijata v souvislosti se šířením koronaviru Vám sdělujeme, že zápisy do 1.tříd proběhnou podle nového opatření MŠMT ČR  
v dubnu 2020 pouze formálně a bez přítomnosti dětí
(motivační část se tentokrát vůbec neuskuteční). 
Prosíme, sledujte nové informace (termíny, průběh a možnosti zápisu, podmínky zápisu apod.) - budou ihned po rozhodnutí rady ÚMOb Ostrava - Jih zveřejněny na našem webu a u vstupu do školy. 

Kompletní informace na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
Image result for prvnáčci 
__________________________________________________________________________________

 

 OŠETŘOVNÉ 
            LZE VYZVEDNOU V PRACOVNÍ DNY OD 9.00 DO 12.00                         _________________________________________________________________________

V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU V ČR ZE DNE 12. 3. 2020
 SE RUŠÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ 
          VYUŽÍVÁNÍ PROSTOR KE KOMERČNÍM ÚČELŮM (PRONÁJMY)
___________________________________________________________________________________

 

NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 10. 3. 2020 PLATÍ

OD 11. 3. 2020 ZÁKAZ VSTUPU DO ŠKOLY

PRO VŠECHNY ŽÁKY.

dopravni znacka zakaz vstupu chodcu original c1573480357                             _________________________________________________________________________________________

Způsob a harmonogram další výuky i komunikace s žáky a rodiči
bude upřesněn 16. 3. 2020 prostřednictvím školního webu nebo elektronické ŽK (DmSoftware).

                          ____________________________________________________________________________

 
Volejbalový kroužek Volejbal Ostrava probíhající na naší škole je pozastaven z důvodu výskytu koranaviru a nařízení vlády k uzavření škol. 
Děkujeme za pochopení.

                             __________________________________________________________________________________________
 

 Zápis do 1.tříd

kindpng 60065

Zápis dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 proběhne na naší škole

1. 4. 2020 od 12 –18 hodin a 2. 4. 2020 od 12 – 17 hodin.

K zápisu se dostaví i děti, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad povinné školní docházky.
Rodiče žádáme, aby k zápisu přišli s dítětem a vzali s sebou:
1. rodný list dítěte
2. svůj platný průkaz totožnosti
3. posouzení lékaře nebo psychologa a školského poradenského zařízení (v případě žádosti o odklad)
U zápisu jim pak budou  podány další informace ohledně odkladu povinné školní docházky, popř. kontakty na potřebná zařízení. Zápis se bude konat v přízemí pavilonu B.

 Srdečně zveme Vás rodiče i Vaše budoucí „prvňáčky“  také na tyto akce:

- prohlídku školy, která proběhne 23. 3. 2020 od 15,30 hodin, po ní bude beseda se školní psycholožkou na téma: „Školní zralost    dítěte – přijetí nebo odklad?“
- den otevřených dveří spojený s ukázkovou hodinou s využíváním tabletů v současných 1. třídách, který se uskuteční dne 25. 3.      2020 od 9,00 hodin.

Více informací na: www.kosare.cz, kosare@kosare.cz, tel. 595 700 048

Nabídka školy pro šk. rok 2020/2021 

Zdarma učebnice, pracovní sešity a školní potřeby v hodnotě 200,- Kč při nástupu do 1. tř.!!!

Dále škola nabízí:

 • „Školičku“ - přípravu budoucích prvňáčků hravou formou: od 3. 2. 2020 každé pondělí od 15: 30 h
 • rozšířenou výuku tělesné výchovy zaměřenou na volejbal
 • školní volejbalový oddíl (součást Volejbalové akademie Ostrava)
 • výuku s tablety iPad, notebooků, interaktivních tabulí, dataprojektorů
 • logopedickou péči pro žáky 1. tříd pod vedením speciálního pedagoga
 • uplatňování inkluzivního vzdělávání v rámci projektu MMO „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ (pilotní škola) s podporou nadaných dětí
 • úzká spolupráce s pedagogickou poradnou
 • individuální odpolední doučování a příprava na výuku
 • odborné služby Školního poradenského pracoviště (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce, speciální a sociální pedagog, školní asistent)
 • výuku anglického jazyka od 1. třídy
 • další cizí jazyk od 7. ročníku (ruský, německý)
 • zaměření školy na enviromentální výchovu (v roce 2018 škola získala titul EKOŠKOLA)
 • moderně vybavené odborné učebny výpočetní techniky, multimediální třídy, hudebnu, školní knihovnu, fyziku a další specializované učebny
 • slovní a formativní hodnocení žáků
 • výuku plavání ve 2. a 3. ročníku
 • účast žáků na soutěžích a olympiádách
 • předmět speciální pedagogické péče pro žáky s podpůrnými opatřeními prováděnou kvalifikovanými speciálními pedagogy
 • zájmové kroužky v odpoledních hodinách (keramický, turistický - s výlety o víkendech, sportovní hry, volejbalový)
 • badatelský a čtenářský klub
 • keramickou dílnu
 • školní družinu a školní klub (záměr ve školním roce 2020/2021)
 • sportovní aktivity v rámci Asociace školních sportovních klubů
 • školní jídelnu
 • školní svačinky o velké přestávce ve škole
 • svačinkový a nápojový automat
 • zapojení do projektů  MŠMT, MŽP, SMO „Celé Česko čte dětem“, „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“, „Kola pro Afriku“, MAP Ostrava, RRPOV, Přírodní zahrady, účast v mezinárodních projektech  aj.
 • mimoškolní činnost – dotované školy v přírodě pro 1. i 2. stupeň, lyžařské a snowboardové kurzy
 • tradiční akce školy pro rodiče s dětmi – vánoční a velikonoční jarmark, Den Země, Zahradní slavnost, adventní Zpívání na schodech
 • spolupráci se ZUŠ dr. Leoše Janáčka v O. - Vítkovicích – výuka na naší škole v odpoledních hodinách
 • výuka předškoláků v prostorách školy
 • více informací na: www.kosare.cz, kosare@kosare.cz, tel. 595 700 048
                  __________________________________________________________________________________
VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ZE DNE 10. 3. 2020 BUDE V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ ŠKOLA I ŠKOLNÍ DRUŽINA Z DŮVODU VÝSKYTU KORONAVIRU OD 11. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.
OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ JSOU ROVNĚŽ OD 11. 3. 2020 HROMADNĚ ODHLÁŠENY.

Právě probíhající škola v přírodě pokračuje dál beze změny. (ŠvP byla k 13. 3. 2020 z preventivních důvodů ukončena)

Vývoj událostí, prosím, sledujte v médiích a na www.msmt.cz a www.zskosare.cz.
                                                                                                                                         Mgr. Radka Palátová, ředitelka školy

                ____________________________________________________________________________________
Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku Fy, Inf  a asistenta/asistentku pedagoga - nástup ihned.
                ____________________________________________________________________________________


 
Pozvánka na veřejné projednání...

20200305 125621 1

                ____________________________________________________________________________________

KORONAVIRUS
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážení rodiče,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z Itálie.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:
horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
• Okres Bruntál 554 774 128
• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255
• Okres Nový Jičín 556 770 384-386
• Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ministerstvo zdravotnictví ČR:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
KHS MSK:
http://www.khsova.cz/
Zdravotní ústav v Ostravě:
https://www.zuova.cz/
Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/

                  _______________________________________________________________________________
Nabídka práce
Hledáme na zástup učitele F a INF. Nástup možný ihned.
 

Děti čtou dětem

Ve čtvrtek 27.2.2020 děti ze školní družiny četly dětem ve školce při odpočinkové činnosti pohádku  Medvídek v zimě . Čtenářům: Magdalénce a Matějovi z 2.B, Terezce z 3.B a Elišce ze 4.A, děkujeme za skvělý výkon.

čteníčko
 
 

Školička pro předškoláky  4.lekce

Dnes jsme rozeznávali tvary, počítali perníčky, hledali "jahůdky" a vybarvovali Jeníčka s Mařenkou. To vše s pohádkou O perníkové chaloupce. Třída zalitá odpoledním sluníčkem a šikovní předškoláčci.

školička 1111

 

Recitační soutěž III.ročníků

Ve středu 26.2.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže třetích tříd. Na 1.místě se umistily Terezka Staňková ze 3.B a Andrejka Svobodová  ze 3.A, na 2.místě se umístila Nelinka Hušťová a Tomášek Chýlek ze 3.B  a na 3.místě Edík Žemla ze 3.A.

Vítězům blahopřejeme.

recitační soutěž

 

Nebojte se techniky II.

Po týdnu se zúčastnila workshopu Nebojte se techniky další skupina našich žáků. Tentokrát si vyzkoušeli i fotografování.

Collage 2020 02 26 13 36 13

Unicef - Dárky pro život

Vážení rodiče a všichni, kteří se podíleli na "Pečení pro Unicef".

Ještě jednou velké poděkování ! Výtěžek byl zaslán na účet SRPŠ a společně jsme vybrali a zakoupili 3 x"Balíček pro záchranu životů", který  obsahuje vedle terapeutické výživy i vakcíny a další nezbytnou pomoc na záchranu podvýživených dětí.

unicef

Přihláška ke vzdělávání ve SŠ - důležité 

Dle ustanovení § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března.

Jelikož přijetí ke vzdělávání ve střední škole je řízením správním, resp. na počítání času při podání přihlášky v přijímacím řízení se vztahuje § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v případě kalendářního roku 2020 připadne 1. březen na neděli, je tedy možné, aby v souladu s výše uvedeným byla podána přihláška ke vzdělávání uchazečem nejpozději do 2. března 2020 (pondělí).

Upozornění strávníkům

Od 1. března 2020 bude možno odhlašovat obědy na následující den pouze do 13. 00 hod.

Školička pro předškoláky  - 2. lekce

V pondělí 17.2. proběhla už 2.lekce školičky pro předškoláky.
Děti si zahrály pohádku O veliké řepě, stříhaly, lepily a seřazovaly.

Všechny děti  byly moc šikovné a už se na naše budoucí prvňáčky těšíme.

 školična řepa

Nebojte se techniky

Dne 19. 2. 2020 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili workshopu Nebojte se techniky ve SVČ Ostrčilova. Vyzkoušeli se techniku potisku a práci s 3D perem. Tvorba všechny velice zaujala a v průběhu dopoledne vznikla řada zdařilých artefaktů.

web

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5. ,7. a 9. ročníku

Ve dnech 25.2.2020 a 26.2.2020 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků.
Zápisové lístky si můžete vyzvednout v kabinetu výchovného poradce (1. patro, spojovací chodba pavilonu A a pavilonu B, č. dveří 2) v úterý 25.2.2020 od 13:00 - 16:00 hodin a ve středu 26.2.2020 od 14:00 - 15:00 hodin.

Recitační soutěž 2. stupně

Po roce jsme se opět sešli v literární učebně, abychom si vyzkoušeli recitaci básní. Ve středu 5.2.2020 se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky 2.stupně. Opět uspěli ti starší, zkušenější. Na 3. místě se umístila V.Bogoczová ze třídy 6.A, 2. místo získal žák 8.B třídy Tomáš Kačmařna 1. místě skončila Nikola Radová ze třídy 9.B. Děkujeme za účast všem žákům a ti mladší ať nezahálejí. Příští rok budete starší a úspěšnější.

Další foto ZDE

IMG 5622

Školička pro předškoláky

V pondělí 3. února začala každoroční příprava pro naše budoucí prvňáčky...těšíme se na příště a další děti jsou vítány :)

image 2

Srdíčkový den

image1

 Šachový turnaj

Ve středu 29. 1. 2020 organizovali žáci 6. A třídy z Klubu logických a deskových her šachový turnaj školy.
1.místo a titul Šachový mistr 2020 získal žák 6. A    Miroslav Janošec
2.místo vybojovala žákyně 6. A Viktorie Bogoczová
3.místo získala žákyně 4. A  Tereza Hanáková

šachy2 šachy1

 

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna bude žákům vydán výpis pololetního vysvědčení. V tento den bude upravena výuka a to takto: 
1. stupeň - do 11. 40 hod
2. stupeň - do 12. 20 hod
Výdej obědů do 13. 15 hod. V pátek 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny

vyzo

Sdělení rodičům vycházejících žáků 

V úterý 28. 1. 2020  v 16:00 hodin se bude konat ve školní knihovně schůzka pro rodiče vycházejících žáků, na které budou podány informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020.
Školní knihovna se nachází v 1. patře spojovací chodby mezi pavilonem A a pavilonem B budovy školy.

Školní klub

Milí rodiče, příští š.r. 2020/2021 bude pro žáky 5.- 9. tříd organizován Školní klub s rozličnými volnočasovými aktivitami ( sport, stolní a jiné hry, tvoření, atp.), prosíme o zpětnou vazbu vašeho zájmu zasláním infolístků, které vašim dětem rozdají třídní učitelé. Děkujeme.

Školička pro budoucí prvňáčky

Od 3. 2. 2020 bude opět probíhat předškolní příprava pro budoucí prvňáčky, kterou povedou paní učitelky Jana Misiarzová a Yvona Plačková. 

plakátek školička

Konzultační den pro rodiče

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 se konají od 15. 30 do 17. 30 hod konzultace o prospěchu a chování - pouze pro rodiče žáků 1. stupně (1. - 5. ročník). 
Konzultace pro rodiče žáků 2. stupně (6. - 9. ročník) se budou konat v pondělí 20. 1. 2020 od 15. 30 do 17. 30 hod.

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den třináctý

18.1. - V posledním společném dni jsme vystoupali na Biskupskou kupu, nejstarší rozhlednu v Jeseníkách. Den jsme završili zhodnocením pobytu, rozdáním dalších diplomů, ocenění a také rozlučkovou diskotékou, během které nechyběla ani tombola s hodnotnými cenami:-)

Spoustu fotografií z celého pobytu naleznete zde:-)

 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den dvanáctý

17.1. - Závěrečné lyžování, které jsme si užili na sjezdovkách Ovčárny pod Pradědem. Na přírodním sněhu to jelo parádně a nelyžaři si vyšlápli na samotný vrchol Pradědu. 

 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den jedenáctý

16.1. - Pro lyžaře a snowboardisty byl odpoledne připraven slalom, včetně báječného skandování fanoušků:-)

 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den desátý

15.1. - Po kratším lyžování jsme se prošli do Zlatých Hor a večer nás čekaly soutěže, které si pro nás připravili deváťáci:-) 

 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den devátý

14.1. - Lyžaři a snowboardisté opět řádili na svahu, ale mnohým zbylo dost energie i na večerní diskotéku:-) 

 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den osmý

13.1. - Nastal lyžařský týden, mnozí stáli na lyžích nebo snowboardu poprvé, jiní oprašovali své dovednosti a někteří už jen pilovali techniku. Večer proběhlo zhodnocení Zimní olympiády, rozdání diplomů, cen a medailí:-)

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den sedmý

12.1. - Zimní olympiáda Zlaté Hory 2020: Akce vypukla slavnostním zahájením včetně zapálení olympijského ohně a vztyčením olympijské vlajky. Soutěžilo se v devíti disciplínách jako například Sjezd na krátkých lyžích, Hod polenem a Skoky v pytli:-)

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den šestý

11.1. - dopoledne jsme doháněli čtvrteční výukovou pauzu, ale odpoledne se neslo opět v soutěživém duchu - hra Byrokracie (nelze popsat, musí se zažít!!!). Večer proběhlo vyhlášení nejlepších masek, vědomostního kvízu a odpolední hry Byrokracie:-) 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den pátý

10.1. - odpoledne jsme podnikli procházku okolo Černého jezera ke sjezdovce, kde jsme jezdili na lopatách. Po svačince nastal čas nachystat si masky, jelikož po večeři vypukla maškarní diskotéka:-)

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den čtvrtý

9.1. - dopoledne neprobíhala výuka, ale po skupinkách jsme se střídali v návštěvě Poštovní zlatorudné štoly u Zlatých Hor, bazénu a Mechového Jezírka na Rejvízu:-)

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den třetí

8.1. - odpoledne bylo plné sportovních utkání, ve sportovní hale jsme hráli florbal, fotbal, badmington, vybíjenou a spoustu dalších. A komu to bylo málo, zúčastnil se ještě večerního turnaje ve stolním tenisu. Ostatní si mohli vybrat mezi komentovanou filmovou projekcí a hraním stolních her:-)

 

Ozdravný pobyt v Jeseníkách. Den druhý

7.1. - po výukovém dopoledni jsme absolvovali okružní túru ke Kostelu Panny Marie Pomocné, spojenou s plněním úkolů - vědomostního kvízu. Spousta z nás překonala sama sebe a neskrývala svou radost:-)

 

Zdravíme z ozdravného pobytu ve Zlatých Horách. Den první

6.1. - v den příjezdu jsme stihli dobýt pozůstatky hradu Edelštejn a večer jsme hráli hry:-)

 

Vážení rodiče žáků I. stupně, vzhledem k odjezdu učitelů na ozdravný pobyt bude zrušen kroužek pohybových aktivit družiny z projektu AŠSK po dobu 14 dní. Cvičit budeme opět v pondělí 20.1.2020. Děkujeme za pochopení.
Kroužek volejbalu v úterý 7.1. a 14.1. se normálně koná od 14 hodin. Petrová

 

 
   
Vážení rodiče, půjčovné lyží a snowboardů v Jeseníkách bude činit 400 Kč. Omlouváme se, nastala chyba v komunikaci s panem majitelem. Přesto je cena velmi dobrá. Děkujeme za pochopení.   

Sraz na ozdravný pobyt 8:30 parkoviště u České Spořitelny (vybírat budeme bezinfekčnost, kartičku pojištěnce, popř. léky, zdravotní způsobilost a přihlášky, kdo ještě neodevzdal!!!)

Odjezd 9 hodin.

 

7., 8. a 9.ročníky najdou na stránkách třídy rozvrh hodin na první týden ozdravného pobytu.

6. třídy si napsaly rozvrh ve škole s třídními učiteli.

 
   

Vánoční turnaj žáků II.stupně

Byl krásný, plný pohledných útočných akcí, bojovnosti, emocí, gólů a bodů. Je vlastně úplně jedno, kdo vyhrál, vítězové jsme byli všichni, neboť jsme celý den sportovali podle pravidel a fair play. Za krásné gesto v duchu fair play byli oceněni žáci Daniel Měkyna a Natálie Grušková.

Nejlepším florbalistou byl Patrik Fojtík a Jan Gomboš, fotbalistou Nikolas Török. Smečarkou turnaje byla Markéta Jurásková, nejlepší hráčkou se stala Radka Schneidrová.

Děkujeme a blahopřejeme.

stahování 3

stahování

stahování 1

Prosíme rodiče těch žáků, kteří jedou na ozdravný pobyt, aby svým dětem odhlásili obědy.

Na ozdravný pobyt zbývá poslední volné místo!!!

Případný zájemce se může nahlásit u paní Petrové.

 

Ve čtvrtek 12. 12. proběhl tradiční Vánoční jarmark zakončený zpíváním na schodech, tentokrát v atriu školy. Vše proběhlo v krásné předvánoční atmosféře.
Děti se zapojily do každoroční akce Pečeme pro UNICEF a podařilo se jim získa t skoro 3 000 Kč!!! podívejte se

 

 DSC 0344
Sbírka pro zvířátka v útulku
Děkujeme dětem a rodičům za přinesené dobrůtky pro pejsky a kočičky do útulků. Spravedlivě bylo rozděleno mezi oba útulky pro které jste dobroty nosili.

 

received 537551033507431

 

Informativní schůzka rodičů ohledně ozdravného pobytu se uskuteční v pondělí 16.12.2019 v 16:30 v jídelně školy. Účast rodičů nutná, budeme rozdávat dokumetaci k pobytu.

 

Vážení rodiče blíží se termín ozdravného pobytu s lyžováním pro žáky II. stupně. Stejně jako loni bude nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od dětského lékaře, již můžete vyřídit. Děkuji. Někteří mají platné z loňského roku, seznam vyvěsím na webové stránky.

Důležité informace: termín: 6.1. - 19.1.2020, odjezd z parkoviště České Spořitelny, čas bude upřesněn (ranní hodiny), místo: Zlaté Hory Jeseníky areál Bohemaland. Lyžování: sjezdovka Příčná a jeden den Praděd!!!, snowboard instruktor zajištěn.

Prosím, prostudujte si pozorně řád ozdravného a lyžařského pobytu, na schůzce budete podepisovat listinu s platností tohoto řádu.

Informace ohledně půjčení lyží: kontaktovala jsem půjčovnu lyží přímo na sjezdovce ski areálu Příčná a čekám na odpověď a cenu. Získané informace dám okamžitě na webové stránky!!!

Děti si mohou do kabinetu Tv přijít zapisovat pokoje.

Krásný adventní čas přejí učitelé ZŠ Košaře.

fbf1052835d6f0deab0253b005360e8e.jpg

panorama.jpg

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 28. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka, určené pro žáky 8. a 9. ročníku. Celkem 16 žáků řešilo zadané úkoly z gramatiky a k tomu vypracovávali příběh na téma „Tomu říkám překvapení “. Nejlépe se umístili žáci 9. ročníku.

Na 3.místě skončila Nikola Radová ze třídy 9.B, 2.místo obsadil Marek Baláž z 9.B a jako 1. se umístil Dominik Michael Koyš ze třídy 9. A .

První dva žáci postupují do okresního kola, které proběhne 20.1.2020. Všem zúčastněným žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Další foto ZDE.

IMG 5614
Badatelský klub v Malém světě techniky
Děti z v rámci badatelskéhom klubu navštívili expozice v Malém světě techniky. Doporučejeme i ostatním, stojí to určitě za podívání  :-).
Další foto ZDE
20191127 150845

ČEPS - florbalový turnaj žáků I. stupně

Dne 2.12.2019 se výběr žáků naší školy, pod vedením kapitánky Kateřiny Suchancové, zúčastnil turnaje ve florbalu v ČPP Aréně. První zápas s favoritem, a pozdějším vítězem, ZŠ Porubská svazovala nervozita. Nadějné snížení stavu na 3:4 jsme neudrželi a zápas prohráli. Postupně jsme se rozehrávali a porazili ZŠ Krestova a ZŠ Kosmonautů. Konečné 3. místo hodnotíme kladně, ale víme, na čem pracovat, a v čem se do budoucna zlepšovat. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

florbal

Dobrovolná vánoční sbírka pro opuštěná a týraná zvířata
V týdnu od 9. - 13. 12. 2019 proběhne na naší škole materiální sbírka pro zvířátka, více informací ZDE.

Prosíme odevzdávat do třídy 4.A p.uč. Pavelkové.

milacci
Vánoční pečení pro UNICEF unicef 3
   
Vánoční jarmark a Zpívání na schodech
Pro letošní rok chystáme "vylepšené" Zpívání, kdy se představí kromě žáků 1. stupně také děti z naší MŠ, žáci ŠD a se svým vystoupením i žáci 2. stupně. Na závěr si poslechneme vánoční píseň v podání žáků Základní umělecké školy. 
jarmark 2

3D tiskárna
Naše škola se zapojila do programu, jejíž součástí je zapůjčení 3D tiskárny. Pokusným vzorkem tisku se stal model lidského srdce, a jelikož jsme Ekoškola, tak musí být zelené.
Více fotografií ZDE.

 

 

3D

 

Sportovní úspěch našich borců:)
Dne 12.11.2019 proběhlo obvodní kolo ve florbalu žáků 6. a 7. tříd. Náš výběr, pod skvělým vedením kapitána Patrika Fojtíka, obsadil 2. místo.

Základní skupinu naši kluci ovládli, poté postoupili do finálové skupiny, kde velice těsná porážka 1:2 se ZŠ Klegova rozhodla o konečném pořadí.
Z celkového počtu 9-ti škol považujeme tento výsledek za velký úspěch, blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Náš tým:
Patrik Fojtík
Karel Mirga
Samuel Červeňák
Jakub Kubečka
Dominik Horváth
Jakub Demel
Antonín Záviský
Matěj Schejbal
Adam Pěšala
Michael Pecha
Nikolas Kandžus - brankář

 IMG 20191112 125342IMG 20191112 084944 2

Badatelský klub
Každé úterý odpoledne se schází Badatelský klub pod vedením paní učitelky Boucné. Nové pláště jim velice sluší. Více fotografií ZDE.

 

20191112 144915

 

Sběrový týden
Od 12. do 15. listopadu proběhne sběrový týden. Sběr můžete nosit denně od 7. 40 do 7. 55 hod k vrátnici školy a v úterý a ve středu i od 14. 00 do 15. 00 hod. Denně bude u vrátnice služba, která sběr zváží. Zapojte se!!!

 

Pexesový turnaj 
Ve čtvrtek 31. 10. proběhl pexesový turnaj žáčků 1 . - 3. třídy. Turnaje se zúčastnilo 18 dětí a na každé čekala sladká odměna a pro ty nejlepší něco hezkého.

 

Collage 2019 10 31 17 07 53

 

Společně tvoříme Jih
Hlasujte prosím o  Zpřístupnění a dovybavení oploceného hřiště v areálu ZŠ Košaře. Každý hlas se počítá. Děkujeme všem za podporu tohoto našeho projektu s názvem: 
„Pojďme všichni sportovat“ - rekonstrukce venkovního hřiště /D4 

https://vote.d21.me/vote/OstravaJih2019

 

 25 b8a6baff4f40a66e0bb020bd6ba154c1

Třídní schůzky
Ve čtvrtek 7. 11. proběhnou od 16. 30 hod v jednotlivých třídách třídní schůzky. Na programu bude čtvrtletní hodnocení prospěchu a chování a ozdravný pobyt žáků naší školy.

 

 

Den dýní a strašidel
Letos se celkem přihlásilo 53 soutěžních dýní a svým hlasováním jste rozhodli takto:

1. místo Enrico Horvath 1.A
2. místo Katka Suchancová 4.B a Honza Hálek 4.A
3. místo Ondra Kuchařík 1.A
4. místo Kuba Ďatka  3.A
mimořádná cena za originální zpracování "dýní" z grepů a pomerančů Michal Kobližka 4.A


Podívejte, jak se proměnili naši žáci a třídy...ZDE

DSC 0315

 

Výtvarná soutěž 4. a 5. tříd

Ve středu 23.10.2019 proběhla výtvarná soutěž 4. a 5. tříd. 
Tématem byl lesní skřítek.

1.místo Tereza Bučková 5.A
2.místo  Tereza Pilařová  4.B
3.místo  Karolína Šimková 5.A

Gratulujeme vyherkyním a ostatním děkujeme za účast.

20191024 094353
Turnaj v sálové kopané
První letošní mezi školní turnaj máme za sebou!!! Turnaj v sálové kopané žáků 6. a 7. tříd, konaný na ZŠ Klegova 15.10.2019, dopadl skvěle. Tým složený z žáků: Dominik Horváth, Jakub Demel, Matěj Schejbal, Adam Pěšala, Michael Pecha, Dominik Červeňák, Nikolas Kandžus, Jakub Kubečka, Patrik Fojtík a Karel Mirga obsadil úžasné 2. místo. Jediným přemožitelem našich borců byla ZŠ Klegova. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy
Další fotky ZDE.
IMG 20191015 110713

 

Upozornění pro rodiče
Dne 31. 10. 2019 nebude ve škole přítomna paní psycholožka Ludmila Sýkorová.

 

 

Výstava mazlíčků 7. 10. 2019
Na výstavě se sešlo 38 vystavovatelů. Každý měl připravené povídání o svém mazlíčkovi. Hlasovalo se o nejhezčího mazlíčka a o nejlepší povídání. Všichni vystavovatelé měli nádherné mazlíčky, bylo vidět, že je mají moc rádi a umí se o ně správně starat.
Výsledky soutěže:
Nej mazlíčci a jejich majitelé:
Matyáš Veselý    6. A     Achatina                                            Barbora Sokolová    4. A   Křeček                                            Jakub Wittgruber    5. B    Agama

Text o chovu mazlíčka:
Tereza Dobešová  8. A     Jež                                                 Klára a Natálie Zimčíkovy 1.A, 3. A    Potkani

 Fotogalerie ZDE.

 DSC 0239

Společně na Lysou
Dne 4.10.2019 se žáci 9. tříd zúčastnili celodenní akce "Společně na Lysou". Počasí, nám přálo, na vrchol nás doprovázelo sluníčko, a také vědomostní a perfektně připravený výklad paní Jalůvkové. Žáci se dozvěděli mnohé o fauně, flóře, ale také turistice, mapách a Beskydech. Túra se velice povedla a už nyní plánujeme další horské trasy a cíle. Všem děkujeme za účast a podaný sportovní výkon.

Fotogalerie ZDE.

 received 540821246750430

KROUŽEK VOLEJBALU
Od úterý 17.9.2019  se rozběhne kroužek volejbalu od 14:00 do 15:30  pro I. i II. stupeň. Přihlášky si děti mohou vyzvednout u paní učitelky Petrové v kabinetu Tv. Nově budeme přihlášeni do pravidelné soutěže, dle výkonnostní úrovně dětí.
Minulý týden ve čtvrtek proběhla akční ukázka volejbalového tréninku v tělocvičně školy. Všechny děti od 1. do 6. třídy měly možnost aktivně se zapojit do tréninku. Foto ZDE.

logov

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
S ohledem na bezpečnost dětí a organizaci činností ve ŠD a MŠ budou děti odcházet domů v určeném čase POUZE v doprovodu p. vychovatelky (k východu ze školy). Dodržujte proto stanovené časy pro vyzvedávání dětí, a to: ihned po obědě, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 a 16.30 hod. Rodiče VŽDY čekají před vchodem do školy na příchod p. vychovatelky!!! 

Mgr. Radka Palátová
ředitelka školy

 vykř

1. školní den 
V pondělí 2. září jsme na naší škole přivítali nové žáky - naše prvňáčky. Hodně úspěchů, kamarádů a radosti jim kromě paní ředitelky a paní učitelky přišel také osobně popřát pan starosta městského obvodu Ostrava - Jih Bc. Martin Bednář. Všichni žáčci od něj obdrželi krásný dárek.

Fotografie z tohoto slavnostního dne si můžete prohlédnout ZDE.

 

DSC 0152

Vážení rodiče, milí žáci a nově také předškoláčci,

vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020.
Žákům přejeme pohodu, klid a usměv na tváři při plnění - mnohdy náročných - povinností. Užijte si společných kulturních, sportovních i dalších aktivit se spolužáky, kamarády a vašimi pedagogy.
Vám, rodiče, přejeme hodně trpělivosti a těšíme se na spolupráci.
 

vedení školy


 

Výsledek obrázku pro žáci

INFORMACE DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA OSTRAVY K JÍZDNÉMU MHD

Celoroční jízdenka MHD pro děti od 6 let a studenty do 26 let stojí 1 106,- Kč a platí od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku (tj. 92,- Kč měsíčně oproti 30 denní za 187,- Kč), 5 měsíční jízdenka (září-leden a únor-červen) stojí 553,- Kč, ale neplatí o letních prázdninách. 

Nastupující prvňáčci mají první ODISku zdarma (pořízení do 30. 9. 2019), ostatní stojí pořízení karty jednorázově 130,- Kč. Karta je funkční několik let a lze ji používat i jako peněženku k úhradě jednorázového jízdného.
K 31. 12. 2019 bude ukončen prodej papírových jízdenek MHD a pořízení krátkodobých jízdenek se stane složitějším. 
Bližší informace najdete na stránkách DPO:
- jízdné pro děti 6-15 let: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek/dlouhodobe-6-15.html, 
- jízdné pro studenty 15-26 let: https://www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/ceny-jizdenek/dlouhodobe-15-26-let.html,
- ODISka pro prvňáčky: http://www.dpo.cz/prvniodiska/, 
- zrušení papírových jízdenek: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2712056-ostravska-mhd-zrusi-do-konce-roku-papirove-jizdenky.


 

Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2018/2019  

Simulované zasedání dětského zastupitelstva
Vybraní žáci 8. - 9. tříd si zahráli na politiky. Reportáž naleznete na tomto odkazu: https://polar.cz/porady/expres-ostrava-jih/expres-ostrava-jih-25-06-2019-16-43

 logo jih
Zahradní slavnost
14. 6. se uskutečnila tradiční Zahradní slavnost. Počasí nám přálo a my doufáme, že si ji všichni zúčastnění užili. ZDE je výběr několika fotek. Kompletní album naleznete ZDE.

DSC 0136

Venkovní učení
Ve třídách nás trápí horko, tak využíváme naši přírodní učebnu....a je nám tam báječně:)

20190612 112351 resized

20190612 112505 resized

Sportovní výzdoba ve škole
Měsíc květen patřil sportu. Naše škola vyhlásila v tomto měsíci soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější sportovní výzdobu. Žáci byli opravdu kreativní. Použili míče, hokejky, dresy, medaile, diplomy, výkresy, aby vyzdobili své třídy. Konečné pořadí nakonec dopadlo takto:
1. místo 9.A 
2. 
místo 8.A

3. místo 1.B
Dětem byl odměnou studený nanuk, který v parných dnech udělal obrovskou radost. Blahopřejeme.

P6071792

P6071794

 

"Do školy na kole"
Dne 4.6.2019 byla na Nové radnici v Ostravě oceněna žákyně 9. třídy Aneta Gierczaková za účast v projektu „Do školy na kole“. Měsíc květen byl letos opravdu nepříznivý, co se týče počasí, o to více snahu Anety oceňujeme a blahopřejeme.

kolo2

Kampaň obyčejného hrdinství
Děkujeme všem žákům a rodičům za aktivní zapojení do kampaně. Díky Vám jsme ušetřili za naši školu za 1 týden 12 van plných vody, zasadili jsme 166 bylin a 4 stromy. Při nákupech v obchodě jsme ušetřili a nevzali 498 plastových tašek, venku jsme jako jednotlivci strávili 223 hodin a v rámci výuky třídy byly venku 60 hodin. Tím, že jsme nejezdili někteří autem, jsme jakoby „ zasadili“ 2 stromy. Vyprodukovali jsme společně o 25% méně odpadu než průměrný Čech a kdo nejedl maso pomohl ušetřit 673 kg CO2 v ovzduší.Věříme, že v tomto zodpovědném chování mnozí pokračujete a tím inspirujete ostatní.

Váš Ekotým

Výsledky kampaně ZDE.

Okresní kolo Pythagoriády - 28. 5. 2019
Více informací ZDE.

 

pyht3

"SUPER 100"
V pátek 17.5.2019 se žáci sedmých tříd vypravili na unikátní závod „ SUPER 100“ u Avion parku v Ostravě.
Více informací najdete ve Sportu a volném čase.

Super 1005

Besedy s MĚSTSKOU POLICIÍ
V měsíci dubnu a květnu proběhly na naší škole besedy s Městskou policií. Byly zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů. Menší děti se zde seznámili např. s tím, jaké nebezpečí jim hrozí cestou ze školy, když jsou samy doma nebo při přecházení komunikací. Starší žáci pak získali informace z oblasti záškoláctví, krádeží, šikany, požívání návykových látek a podobně. 

 policie4

Volejbalový turnaj Polanka - 3. 5. 2019
Více informací najdete ve Sportu a volném čase ZDE.

volejbal

Den Země
Ve čtvrtek a v pátek (25. - 26. 4. 2019) proběhl tradiční Den Země. Žáci 8. ročníku přichystali pro své spolužáky z 1. - 5 tříd 17 enviromentálních stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Oba dny provázelo krásné počasí a skvělá nálada všech zúčastněných. Fotografie z obou dnů naleznete ZDE 1. den  a ZDE 2. den.
Den Země - video

 

17. 4. 2019 - Turnaj v minifotbalu chlapců 8. a 9. tříd
Ve středu 17.4. se chlapci 8. a 9. tříd účastnili turnaje v minifotbalu na ZŠ Kosmonautů. Ve skupině nás čekali oba domácí soupeři a po skvělých týmových výkonech jsme oba zápasy remizovali. Se ZŠ Kosmonautů 15 jsme remizovali 2:2. Druhý zápas jsme se ZŠ Kosmonautů 13  neudrželi nadějné vedení 3:1 a remizovali 3:3.
K postupu do finále jsme museli porazit favorita ZŠ Klegova, což byl nadlidský úkol, chlapci odehráli zápas v přátelském duchu a ocenili kvalitu soupeře. Bohužel se naši borci nezkoncentrovali na zápas o třetí místo opět se ZŠ Kosmonautů 15 a prohráli 4:2, přesto děkujeme za vzornou reprezentaci školy, bojovný výkon a sportovní zážitek.

miniflorbal

Okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
V úterý 9. 4. 2019 se dva úspěšní řešitelé domácího kola Matematické olympiády (Dominik Michael Koyš z 8.A a David Vrága ze 7.B) zúčastnili okresního kola Matematické olympiády na Wichtrleho gymnázium.
Výsledky: David Vrága z 7.B se umístil na 12 místě z 47 v kategorii Z7.
Blahopřejeme.

 matika

 

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda - 4. 4. 2019
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 proběhlo ve fyzikální učebně školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, které se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. ročníků. Postupující do dalšího kola jsou:  Dominik Michael Koyš z 8.A a David Vrága ze 7.B.

Fotografie naleznete ZDE.

pythagoriáda1
Obvodní kolo ve vybíjené 4. a 5. ročníků - 26. 3. 2019 P 20190326 122254

 

Atletické přebory žáků 8. a 9. tříd - 20. 3. 2019

 

 atletika3