Aktuálně
Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 V letošním roce proběhne zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 do 1. tříd podle nařízení MŠMT ČR opět pouze distančním způsobem bez přítomnosti dětí v době 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 Elektronická přihláška k zápisu ZDE Písemná přihláška – zákonní zástupci vyplní: 1. Zápisový lístek 2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo 3. Žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení poradenského pracoviště + doporučení lékaře Vyplněné tiskopisy, společně s kopií rodného listu dítěte, doručí zákonní zástupci do základní školy. Všechny tiskopisy je možné si vytisknout nebo osobně vyzvednout na vrátnici školy. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je rovněž možno požádat elektronicky i ústně do protokolu. Způsoby doručení: 1. do datové schránky školy: rzwvcv8 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: kosare@kosare.cz 3. poštou: ZŠ a MŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina, 700 30 (nutné do 5 dnů osobně podepsat) 4. emailem bez elektronického podpisu: kosare@kosare.cz (nutné do 5 dnů osobně podepsat) 5. osobní podání: v pracovních dnech 1. – 30. dubna vždy v 8 – 16h – vhozením všech dokumentů do schránky na vrátnici, osobně s paní učitelkami 1. tříd pouze 7. a 8. dubna v 8 – 18h – po rezervaci termínu. V případě osobního podání žádosti (popř. podpisu žádosti) zákonným zástupcem dítěte je nutné využít rezervaci termínu ZDE na těchto stránkách: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zskosare/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40700# , aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Potvrzení rezervace vám bude odeslána na mail, který uvedete v rezervaci. O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání budete vyrozuměni písemně, případně e – mailem. Seznamy budou rovněž vyvěšeny na webových stránkách školy a u vstupu do školy. Pokud žádají zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky, je jejich povinností doložit i doporučení poradenského zařízení nejpozději do 31. 5. 2021. Vzory dokumentů k vytištění Zápisový lístek Žádost o přijetí Žádost o odklad V případě jakýchkoliv dotazů pište na kosare@kosare.cz, případně volejte na tel. číslo 595 700 048 – Mgr. Hana Konopásková, zástupkyně ředitelky.