Aktuálně
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Od pondělí se budou děti vracet do školy při splnění několika podmínek a dodržování hygienicko-organizačních pravidel. K nejdůležitějším patří:

– testování žáků 2x Ag týdně (alternativy: prodělané onemocnění na COVID-19 nebo 1x týdně test PCR na vlastní náklady)
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
– prezenční rotační výuka žáků 1. st. (začínají třídy „A“)
– možnost konzultací (skupina max. 6 žáků 2. st.)
– podmínka zachování homogenních tříd a skupin ve výuce, školní jídelně i školní družině
– zakrytí dýchacích cest chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2 a bez příznaků onemocnění COVID-19
– informační Leták pro rodiče: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf
Další, podrobné informace najdete na stránkách MŠMT ČR: https://www.msmt.cz

Nezapomeňte přihlásit své děti do družiny a jídelny.
Pečlivě sledujte, prosím, školní web, aplikace DM software a M-Teams, kde se dozvíte aktuální informace o rozvrhu, organizaci a harmonogramu testování.

Provoz školní družiny bude obnoven pouze pro žáky 1.- 4.ročníků od 6.00 – 8.00h., odpoledne od 11.30 – 16.30h., a to za dodržení homogenity tříd. Žáci  navštěvující ranní družinu budou otestováni v družině (před výukou nebudou testováni).