Aktuálně
Badatelský víkend v Jeseníkách

Badatelský víkend v Jeseníkách

O víkendu 17. – 19. září byly 3 žákyně z 8. ročníku Natálie Bláhová, Nela Havránková,Viktorie Bogoczová a paní učitelka Miroslava Langrová bádat v Jeseníkách. Dívky dostaly Badatelský deník s otázkami a s úkoly z fyziky. Celé sobotní dopoledne zkoumaly skupenství látek a ověřovaly pokusy své hypotézy na dané téma. 

Mimo jiné chtěly dívky zjistit, při jaké teplotě vře parafín. U vody totiž prozkoumaly, že vře při 95˚C, ale když vodu osolíte, vře již při 90˚C.

A co ten parafín?  Bod varu se pokusem zjistit nepodařilo, při 290˚C  začal hořet a nám vyvstala jiná otázka : „ Kdy to dohoří?“ „ Jak to uhasit a čím?“   

V sobotu odpoledne děvčata bádala a zkoumala mechy v okolí chaty EDEN, kde byly ubytované.

Dívky nasbíraly asi 6 druhů mechů, zkoumaly, zda v nich něco žije. A taky jaké pH má mech.

Poté mechy určovaly, pozorovaly pod různými druhy mikroskopů a fotografovaly.

„To, co jsme zjistily z oboru fyziky a biologie jsme zpracovaly do počítačové prezentace a v neděli dopoledne jsme s průběhem našeho bádání a s našimi výsledky seznamovaly ostatní týmy.“

„Tak se na to koukněte alespoň na našich fotkách.“

„Jestli bude nějaké příště, jely bychom rády znovu.“ uvedly žačky naší školy s paní učitelkou.

Viki Bogoczová, Natka Blahová, Nela Havránková a Mirka Langrová