Aktuálně
Další zájmové aktivity na naší škole

Další zájmové aktivity na naší škole

Na naší škole probíhají kroužky v rámci školní družiny a také spolupracujeme se sportovními oddíly, Střediskem volného času a se Základní uměleckou školou. Mezi tyto organizace patří……

Organizace působící na naší škole

  • VOLEJBALOVÝ SPOLEK OSTRAVA
  • ASOCIACE TOM (MAŽORETKY)
  • SVČ OSTRAVA – ZÁBŘEH
  • BK SNAKES OSTRAVA (BASKETBAL)
  • ZUŠ OSTRAVA – VÍTKOVICE