Aktuálně
Doplňující  informace k distanční výuce tříd 2. stupně a 5.B

Doplňující informace k distanční výuce tříd 2. stupně a 5.B

Od 21.10. si mohou rodiče zapůjčit pro své děti tablety na sekretariátě od 9,00 – 14,00 hod.

Kdo si dosud nestihl odhlásit obědy ve školní jídelně, může si jídlo vyzvednout do jídlonosiče v době od 11:30 – 12:00 hod. (musí ale tak učinit osoba, na kterou se nevztahuje karanténa).

Další informace ohledně rozvrhu hodin, omlouvání žáků z výuky, zadávání úkolů apod. budou průběžně předávat třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Veškerá organizace distančního vzdělávání v souvislosti s nařízenou karanténou se řídí dle pokynů KHS MSK.

                                                                                                                                                                                            Vedení školy