Aktuálně
Mimořádná opatření a organizace výuky od 1. 11. 2021

Mimořádná opatření a organizace výuky od 1. 11. 2021

 1. Všechny osoby (cizí) musí mít v budově školy po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátory (např. FFP2).
 2. Žáci (s výjimkou žáků testovaných, po prodělané nemoci Covid a očkovaných) mají při výuce ochranu dýchacích cest (FFP2) mimo výuky Tv, zpěvu a homogenních skupinových akcí mimo školu, ve ŠD stačí rouška.
 3. Ochranu dýchacích cest musí mít žáci i pedagogové pouze ve společných prostorech školy.
 4. Roušku nebo respirátor nemusí mít žáci, kteří mají písemné potvrzení od lékaře.
 5. Testování žáků antigenními testy proběhne 1.11 a 8. 11. 2021 (testování probíhá ve stejném režimu jako minule).

V případě pozitivního výsledku testu jsou zákonní zástupci povinni dítě neprodleně vyzvednout ze školy a ihned kontaktovat dětského lékaře!

 1. Netestují se žáci, kteří prokáží:
      – ukončené očkování (14 dnů po 2. dávce) nebo
        – negativní výsledek PCR testu (max. 72 hodin) nebo
        – potvrzení o nemocnění COVID-19 (nejdéle 180 dnů) nebo
        – negativní výsledek antigenního testu ze zdravotnického zařízení (max. 24 hodin).
 2. Distanční výuka bude od 1. 11. ve třídách 4. A, 4. B.
 3. Všichni žáci, kteří mají ukončenou karanténu, nastoupí 1. 11. do školy.

Vedení školy