Aktuálně
Simulované žákovské zastupitelstvo ÚMOb Ostrava-Jih

Simulované žákovské zastupitelstvo ÚMOb Ostrava-Jih

V úterý 30.listopadu a středu 1.prosince se tři  „deváťáci“ naší školy seznámili s možností zapojení se jako občana do místní samosprávy a také do řešení palčivých problémů našeho obvodu z vlastní iniciativy.  Zamysleli se nad otázkami, Co se mi na MO Jih líbí/nelíbí? A proč. (Konkrétní názory všech účastníků viz foto z akce). Odpoledne shlédli záznam skutečného jednání zastupitelstva obvodu a tím se připravili na další den.   

Ve středu se sami stali na jeden den zastupiteli. Se spolužáky z jiných škol ve skupinách hledali řešení konkrétních svých návrhů, např. Odpady v Bělském lese, Psí útulek, Bezpečnost v podchodech nebo Halda Hrabůvka. Po obědě proběhlo jednání tohoto žákovské zastupitelstva, které vedla paní místostarostka Mgr. Dagmar Hrabovská .

V závěru žáci i učitelé mohli podávat interpelace (dotazy) paní místostarostce i dalším skutečným zastupitelům. 

Krásná akce, kde žáci ukázali, že si všímají svého okolí a že dokážou navrhnout a zdůvodnit potřebné změny v našem obvodu. 

Žáky doprovodily naše paní učitelky: Mirka Langrová a Renáta Čujková. 

Na závěr jsme se zeptali žáků, jak se jim akce líbila:

Karolína : Byla to zajímavá zkušenost. Něco nového, určitě lepší než ve škole.

Veronika : 1. den byl sice únavný, ale 2. den to bylo zajímavé si vyzkoušet mít svoji stranu ( PSDN ).

Filip : Jsem moc rád, že jsem tady byl., alespoň vím, jak to funguje. Velice jsem si to užil.

Všechny fotografie naleznete zde.