Aktuálně
Naši učitelé se stále vzdělávají v nových oblastech a metodách

Naši učitelé se stále vzdělávají v nových oblastech a metodách

Ve čtvrtek odpoledne 16.12. se všichni pedagogové naší školy zúčastnili vzdělávacího semináře „Jak zapojit globální témata do výuky.“ 

Seminář proběhl pod záštitou neziskové organizace ARPOK z Olomouce. Jde o dvouletý projekt s názvem – Aktivní občanství v globálních souvislostech. Cílem semináře bylo seznámit se s cíli udržitelného rozvoje a metodami kritického myšlení. Seminář proběhl formou školení, které si připravily paní učitelky Langrová a Boucná a pomocí prezentací, videoukázek a pracovních listů seznámily učitelský sbor se 17-ti Cíli udržitelného rozvoje a s konkrétními náměty, jak s nimi pracovat ve výuce s žáky. Globálními tématy jsou např. klimatické změny, plýtvání jídlem, rovnost mužů a žen, udržitelná spotřeba a další. Součástí semináře byla také prohlídka spousty pomůcek a materiálů, které pak lze použít s dětmi ve výuce.