Aktuálně
Zápisové lístky pro žáky 5., 8. a 9. tříd

Zápisové lístky pro žáky 5., 8. a 9. tříd

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 8. a 9. ročníku

Ve dnech 22. 2.2022 a 23.2.2022 bude výchovná poradkyně školy vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků. Zápisové lístky si můžete vyzvednout ve vestibulu…

školy (přízemí při vstupu), a to v úterý 22.2.2022 od 13:00 – 15:30 hodin a ve středu 23.2.2022 od 14:00 – 15:00 hodin.
Zápisový lístek je nutné vydat proti podpisu zákonného zástupce.