Aktuálně
Karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině

převleky. Všechny masky byly úchvatné. Nejdříve jsme si všichni zatancovali. Taneční část jsme ukončili společným tancem na píseň „Ptačí tanec“. Následovaly zábavné soutěže, do kterých se zapojily všechny děti. Všichni přítomní si užili spoustu legrace. Každá maska i všichni soutěžící získali odměnu. Největší odměnou byly rozzářené dětské oči, radost, dobrá nálada a pěkný zážitek, na který budou vzpomínat.
Vaše vychovatelky.

Všechny fotografie naleznete zde.