Aktuálně
“ Ostrava historická“ – soutěž pro žáky 2. stupně

“ Ostrava historická“ – soutěž pro žáky 2. stupně

Na přelomu února a března proběhla na naší škole dějepisná soutěž  s názvem “ Ostrava historická”. Žáci 6.-9.ročníků měli k dispozici informace a obrazový materiál na nástěnkách školy. Žáci četli, zapisovali si informace… 

zjišťovali zajímavosti, odpovídali na otázky.

Prostřednictvím soutěže se alespoň někteří mohli seznámit s historií města, ve kterém žijí. Nejlepší práce byly odměněny, diplomy a ceny putovaly do IX.A.

Tady jsou výsledky:

3. místo – Veronika Prchalová

2. místo-Jana Kalupová.

Na 1. místě se umístila Karolína Válková.

Všem blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.