Aktuálně
Třeťáci učili budoucí školáky

Třeťáci učili budoucí školáky

V úterý 29. března nás navštívily děti z MŠ Gavlase. Budoucí prvňáčci se přišli podívat, jak se učíme angličtinu. V rámci ukázkové hodiny jsme jim zazpívali písničku, naučili jsme je barvičky, které si pak pod vedením skvělých třeťáků…

procvičovali. Využili jsme oblíbené iPady, představili jsme aplikace Bitsboard a Hello Colour Pencil, pracovali jsme na interaktivní tabuli. Celou hodinu jsme všichni aktivně pracovali, na nudu nezbyl čas. Děkujeme všem předškolákům za milou návštěvu.