Aktuálně
BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!

BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!

Dne 15. 6. 2022 se uskutečnilo další setkání žáků základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO)v rámci projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“; tentokráte proběhlo v městském obvodě Ostrava-Jih.

 

Společné setkání žáků se členy PDMMO podpořil městský obvod Ostrava-Jih. Jednání proběhlo přímo v zasedacím sále zastupitelstva MO Ostrava-Jih a zúčastnili se ho zástupci ze 14 ZŠ.

Z naší školy se setkání zúčastnily Veronika Prchalová a Karolína Válková z 9.A

Zástupci z jednotlivých škol, stejně jak tomu bylo i u jiných městských obvodů, dostali prostor především pro seznámení se s činnostmi ostatních žákovských parlamentům, mohli se inspirovat příklady dobré praxe, což jim napomůže v dalším rozvoji jejich školních žákovských parlamentů (ŽP). Rozvoji jednotlivých ŽP pomohla i práce ve skupinách, kde se žáci a učitelé zamýšleli nad představou ideální školy. Po této skupinové práci následovala diskuze o přínosech ŽP, ve které si žáci a učitelé povídali o výhodách těchto žákovských orgánů.