Třída 4.A

Vítejte ve

Nový rozvrh hodin, platný od 1.2.2022

……………………….

V pondělí 16.5. se 4.A zúčastnila výuky na Dětském dopravním hřišti při ZŠ A. Kučery. Děti si zopakovaly zásady silničního provozu teoreticky, prakticky jako cyklisté a chodci. Dvě žačky už letos obdržely Cyklistický průkaz. Gratulujeme 🙂

………………………………………………..

14.5. Výlet doPrahy, hlavním cílem Národní muzeum. Stihla se ale i zmrzlina a procházka centrem města. Počasí na objednávku 🙂

............................................................................................................

10.5.2022

Den bláznivých ponožek a bez batohu.

……………………….

 

Vyhodnocení ekovýzvy z týdne věnovanému naší planetě Zemi. Všichni ze třídy se zapojili, dokonce vtáhli i své rodiče nebo kamarády. A rozhodli se s některými ekovýzvami pokračovat i nadále v běžném životě.

Má to smysl! 🙂 

……………………..

27.4.2022

Šijeme, šijeme..

………………………………….

26.4.2022

Celý  týden 18.- 22. 4 .nás provázelo téma Země, péče o ni. Žáci vyšších ročníků si pro mladší děti připravily soutěže, rébusy. |V týmech děti ve škole i jejím okolí plnily úkoly a výzvy, mnohé se při tom naučily.

 

Škola v přírodě, Rejvíz, 4.A a 4.B

5.4.

Odpoledne děti podnikly nádhernou, místy slunečnou procházku k Lurdským jeskyním s oltářem Panny Marie, kde některé děti napsaly pěkný vzkaz do kroniky.

.………………………………

 

Vítání jara na Košařce

Dne 31.3. 2022 proběhl na naší škole od 14:00 – 16:30 VÍTÁNÍ JARA. Žáci na jarmarku prodávali své jarní a velikonoční výrobky. Nově pro Vás byl připraven i bufet a tvůrčí dílny. Akce se velmi vydařila 🙂

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

REJVÍZ

 

Ozdravný pobyt 4.,5. ročník

 

 

 

 

Naše holky a jejich SUSHI.

I tak se dá strávit volný večer, kamarádsky a kulinářsky. Co se nechat inspirovat ? 🙂 

Preventivní program s Pavučinou.  

Ve středu 16.3.2022 k nám do třídy zavítala paní Petra a měla připraveno spoustu činností her pro děti. Tématem programu bylo heslo: Všichni za jednoho!


Děti se snažily spolupracovat, najít nejlepší možná řešení pro vyřešení zadaného úkolu a závěrem si popovídaly o svých kladných vlastnostech, kterými pak ozdobily společný třídní strom.

11.3.2022

ŘÍMSKÁ ČÍSLA

Dnes jsme se s dětmi ponořili do starověkého Říma a zapisovali jejich číslicemi. Šlo nám to skvěle 🙂

Vítězové třídního kola recitační soutěže.

 1. Karinka Francová

 2. Eliška Čechová

 3. Honza Do a Alenka Miková

Všichni ze třídy se s elánem do soutěže zapojili.

Vítězům gratulujeme a budeme držet pěsti v mězitřídním kole 4. a 5. ročníků 🙂

 

Ve čtvrtek 17.2. výprava do OZO Ostrava. Partička

4.A + 4.B

A zase ty obvody…

V pondělí 14.2. DEN ČERVEÝCH PŘÍŠEREK 🙂

Oblečení, doplňky v barvách Valentýna.

3.2. 2022

Měříme obvod 🙂

Vysvědčení! 🙂 

Oslava tancem

25.1.

Návštěva knihovny v K Triu a povídání o Lidové pohádce. Děti si taky zahrály na Tichého špiona a plnily pohádkové úkoly.

24.1.2022

Gronská písnička  CUP SONG 🙂

 

 

Děti si vzájemně představily svou přečtenou knihu 🙂 a vyrobily svou čtenářskou kartu.

Naše škola má nově Facebook: 

 

https://www.facebook.com/zs.ms.vaclava.kosare

………………………………………….

.............................................................................................................

Vánoční besídka v naší třídě.

Přeji klidné, veselé, láskyplné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a dobré nálady. Ludmila Plachá

Dne 22. 12. se v naší třídě uskutečnil Vánoční Pexesový turnaj. Přes věškerou snahu všech zúčastněných se na vítězných pozicích umístil Honza, Karin a Adri. Gratulujeme: 🙂

...........................

6.12. navštívili nás. Zlobivcům dali ještě šanci s výstrahou, hodné..tedy skoro všechny ve třídě.. obdarovali sladkostmi.

…………………………..

Den šílených účesů

 

 

Stavitelé 4.A.

Ani větších staveb se nebojíme. 🙂

…………………………………

Mimořádná opatření a organizace výuky od 1. 11. 2021

  1. Všechny osoby (cizí) musí mít v budově školy po celou dobu zakryté dýchací cesty respirátory (např. FFP2).
  2. Žáci (s výjimkou žáků testovaných, po prodělané nemoci Covid a očkovaných) mají
    při výuce ochranu dýchacích cest (FFP2) mimo výuky Tv, zpěvu a homogenních skupinových akcí mimo školu,
    ve ŠD stačí rouška.
  3. Ochranu dýchacích cest musí mít žáci i pedagogové pouze ve společných prostorech školy.
  4. Roušku nebo respirátor nemusí mít žáci, kteří mají písemné potvrzení od lékaře.
  5. Testování žáků antigenními testy proběhne 1.11 a 8. 11. 2021 (testování probíhá ve stejném režimu jako minule).

V případě pozitivního výsledku testu jsou zákonní zástupci povinni dítě neprodleně vyzvednout ze školy a ihned
 kontaktovat dětského lékaře!

 1. Netestují se žáci, kteří prokáží:
      – ukončené očkování (14 dnů po 2. dávce) nebo
        – negativní výsledek PCR testu (max. 72 hodin) nebo
        – potvrzení o nemocnění COVID-19 (nejdéle 180 dnů) nebo
        – negativní výsledek antigenního testu ze zdravotnického zařízení (max. 24 hodin).
 2. Distanční výuka bude od 1. 11. ve třídách 4. A, 4. B.
 3. Všichni žáci, kteří mají ukončenou karanténu, nastoupí 1. 11. do školy.

                                                                                                                                                                    Vedení školy

I v naší třídě se konal Halloween, i když jen na dálku 🙂

ODIS BUS

V úterý 26.10. jsme se zúčastnili besedy v ODIS Busu. Povídali jsme si nejen o dopravních prostředcích MHD Ostrava, ale také o ekologii, našem kraji a výhodách cestování prostřednictvím IDOS. Děti závěrem odpovídaly na otázky a mohly si odnést malou odměnu.

Ve středu 20.10. se v naší třídě konal projektový Den stromů. Plnili jsme úkoly, doplňovali křížovky a kvízy, hledali a sepisovali informace a výsledkem jsou vydařené plakáty.

V měsíci říjnu v naší třídě proběhla výtvarná soutěž na téma Můj Drak. Po těžkém rozhodování porota udělila odměnu a diplom: 1. Karince Francové, 2. Natálce Janečkové a 3.místo pro Honzu Do. Gratulujeme 🙂

Podzimní tvoření