Akce školní družiny

Školní rok 2021/2022

Na jaké akce se můžete v brzké době těšit?

Od 18. 10. do 26. 10. 2021 Halloweenské tvoření

21. 10. 2021 Turnaj v pexesu – 2. oddělení

26. 10. 2021 Turnaj v pexesu – 1. a 3. oddělení

01. 11. 2021 – Den dýní a rej strašidel – zábavné odpoledne plné her, tance a legrace.

Drakiáda

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se na školním hřišti uskutečnila tradiční soutěž v pouštění draků, neboli drakiáda. Děti už měly nachystané draky od pondělí a netrpělivě čekaly na blížící se den. Nejlepší počasí bylo ve čtvrtek, kdy obloha byla slunečná a větřík si pohrával s našimi dráčky. Proběhla tradiční soutěž o nejvíce létajícího draka. Děti běhaly jako o závod. Všichni za velkou snahu dostali malou sladkost a ti nejlepší v každém oddělení získali odměny. Pro nás byl velkou odměnou pohled na rozzářené úsměvy dětí. Fotky z drakiády si můžete prohlédnout v naší družinové fotogalerii.
Vaše vychovatelky

Podzimní čas všude kolem nás

Na zem jablka padají, ptáci křídla zdvihají. Léto balí fidlátka, podzim klepe na vrátka.
Během měsíců září a říjen jsme využili krásného počasí a s dětmi jsme trávili nejvíce času na školním hřišti. Také jsme si našli čas na "Podzimní tvoření". Fotky ze školního hřiště a podzimního tvoření si můžete prohlédnout v naší družinové fotogalerii.
Vaše vychovatelky

Školní rok 2020/2021

Projektový den ve školní družině „Rytmus kolem nás“

Dne 15. 6. 2021 ve školní družině proběhl další projektový den "Rytmus kolem nás". Naši školní družinu navštívila lektorka a muzikoterapeutka Mgr. Michaela Plecháčková.
Děti se seznámily s netradičními hudebními nástroji (djembe, boomwhackers, metalofon, zvonkohra Koshi aj.). Společně jsme prožili pohodové odpoledne plné hudebních aktivit. Na začátku si každé dítě vyzkoušelo, jak zní zvonkohra Koshi. Poté pod vedením lektorky děti zkoušely rytmickou hru na tělo, tzv. body percussion a hru na perkusní nástroje tzv. boomwhackers. Největším zážitkem byla rytmická hra na africké bubny, tzv. djembe a krátká muzikoterapeutická relaxace za využití metalofonu.
Cílem projektového dne bylo ukázat dětem možnosti hudebního vyjádření, odbourat u nich ostych a strach z hudby (i když neumí zpívat) a zažít relaxaci s příjemnými pocity. Tento den se z nás stali hráči nejen na africké bubny, ale i jiné zajímavé nástroje. V tomto zážitkovém setkání děti získaly nové zkušenosti a dovednosti, ale i prožily velkou zábavu. Jakou radost děti prožívaly, se můžete podívat v naší družinové fotogalerii.
Vaše vychovatelky

Projektový den ve školní družině „Malý zdravotník“

Dne 8. 6. 2021 naši školní družinu navštívila dětská sestra Bc. Lenka Kosiecová,pracující v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy, oddělení dětská JIP.
Vysvětlila dětem, v čem spočívá její práce a kde pracuje. Nejdříve si s dětmi zopakovala důležitá telefonní čísla. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak vést telefonní hovor s dispečerkou RZS. Seznámila děti se základy anatomie těla, vyprávěla pohádku “O nemocném medvídkovi”, co by měla obsahovat lékárnička a také jak by se mělo předcházet úrazům. Poté dětem popsala, jak se poskytuje první pomoc při pořezání, zlomeninách, úlevovou polohu aj. Ukázala nám také různé zdravotnické pomůcky např.: jehly, stříkačky, zkumavky, obinadla, obvazy, fonendoskop, kanylu, infúzi…
V praktické části si děti vzájemně obvazovaly různé části těla, vyzkoušely si polohování raněných, práci s fonendoskopem a rovněž nemocniční oblečení. Obkreslily kamaráda a pojmenovaly jeho části těla, poskládaly si z puzzlí lidskou kostru. Na závěr děti vyplňovaly různé kvízy, křížovky na téma lidské tělo.
V tomto zážitkovém setkání děti získaly nové zkušenosti a dovednosti, které mohou využít v průběhu dalšího vzdělávání. Fotky z našeho projektového dne si můžete prohlédnout v naší družinové fotogalerii.
Vaše vychovatelky