Kontakty


Název:        Základní škola a mateřská škola Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Adresa:       V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava – Dubina

Ústředna:    595 700 057

E-mail:        kosare@kosare.cz

                    Mgr. Palátová Radka, ředitelka školy - 595 700 040, reditelka@kosare.cz

                    Mgr. Konopásková Hana, zástupkyně ředitelky - 595 700 048, zastupkyne@kosare.cz

                    Bc. Augustová Šárka, vedoucí učitelka MŠ - 596 712 227, msmaluchy105@kosare.cz

                    Lorková Hana, účetní školy, ústředna - 595 700 057, ucetni@kosare.cz

                    Domiter Karel, personalista - 595 700 044, personalista@kosare.cz

                    Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka ŠD - 722 502 387, druzina@kosare.cz 

                    Jankulárová Stanislava, vedoucí školní jídelny - 595 700 050, jidelna@kosare.cz

                    Hovanec Jaroslav, školník - 595 700 058, skolnik@kosare.cz

IČ:               70631751

DIČ:             CZ70631751 - neplátce DPH

Bankovní spojení:        KB 19528761/0100

Zápis v OR u KS v Ostravě, odd. Pr. vložka 23

ID datové schránky:     rzwvcv8

Učitelé 1. stupně:
Mgr. Dehnerová Kateřina, tel: 595 700 057, dehnerova@kosare.cz
Mgr. Dudová Miluše, tel: 595 700 057, dudova@kosare.cz
Mgr. Matyóvá Pavla, koordinátor ŠVP, tel: 595 700 052, matyova@kosare.cz
Mgr. Misiarzová Jana, tel: 595 700 056, misiarzova@kosare.cz
Bc. Pavelková Pavlína, tel: 595 700 056, pavelkova@kosare.cz
Mgr. Plačková Yvona, tel: 595 700 056, plackova@kosare.cz
Mgr. Plachá Ludmila, tel: 595 700 056, placha@kosare.cz
Mgr. Uhrová Hana, tel: 595 700 057, uhrova@kosare.cz
Mgr. Vyvlečková Hana, tel: 595 700 052, vyvleckova@kosare.cz
Mgr. Záviská Andrea, tel: 595 700 057, zaviska@kosare.cz

Učitelé 2. stupně:
Mgr. Boucná Markéta, školní metodik prevence, tel: 595 700 041, boucna@kosare.cz
Mgr. Brožová Petra, tel: 595 700 051, brozova@kosare.cz
Mgr. Bulařová Martina, tel: 595 700 049 bularova@kosare.cz
Mgr. Čujková Renáta, tel: 595 700 054, cujkova@kosare.cz
Mgr. Jalůvková Vladimíra, tel: 595 700 049, jaluvkova@kosare.cz
Mgr. Kneysová Lenka, koordinátor ŠVP, tel: 595 700 054, kneysova@kosare.cz
Mgr. Kolodnytska Mariya, tel: 595 700 041, kolodnytska@kosare.cz
Mgr. Langrová Miroslava, koordinátorka EVVO, tel: 595 700 041, langrova@kosare.cz
Mgr. Nováková Zdeňka, výchovný poradce, tel: 595 700 043, novakova@kosare.cz
Mgr. Petrová Tereza, tel: 595 700 049, petrova@kosare.cz
Ostřanský Pavel, tel: 595 700 054, ostransky@kosare.cz
Mgr. Šlachtová Iva, tel: 595 700 054, slachtova@kosare.cz
Mgr. Uherková Lenka, tel: 595 700 054, uherkova@kosare.cz

Školní družina - vychovatelky
Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka, tel: 722 502 387, druzina@kosare.cz
Brachmanová Dagmar

Bc. Zlá Jaroslava, 

Horváthová Marie, DiS

Školní psycholog
PhDr. Sýkorová Ludmila, tel: 595 700 053, psycholog@kosare.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Janšová Zuzana, tel: 595 700 053, specialnipedagog@kosare.cz
Školní asistent

Štěpánková Kamila, tel: 595 700 052, skolniasistent@kosare.cz
Sociální pedagog
Horváthová Marie, DiS, tel: 595 700 052, socialnipedagog@kosare.cz
Asistenti pedagoga
Mgr. Králová Eva
Hricišinová Hana
Krejčíříková Petra
Ondrušová Markéta

Mateřská škola - učitelky
Bc. Augustová Šárka, vedoucí učitelka, tel: 596 712 227, msmaluchy105@kosare.cz
Bc. Lazorová Jitka - zástupkyně vedoucí učitelky

Zoubková Marta
Argalášová Eva
Hahnová Eva
Bc. Chýlková Ivana, speciální pedagog
Dvořáková Lenka
Kupková Dominika
Mateřská škola - asistenti pedagoga
Bogoczová Silvie
Zieglerová Kateřina