Základní škola

Na naší škole se žáci vyučují podle Školního vzdělávacího programu „Naše škola“. Na 1. stupni navyšujeme hodiny angličtiny, informatiky, individuálního přístupu a tělesné výchovy. Na 2.stupni máme rozšířenou výuku tělesné výchovy. 

Mateřská škola

V mateřské škole se děti vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu “Modrá vlnka her a objevů”. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální psychomotorický rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ.

Adresa naší školy: V. Košaře 6, Ostrava-Dubina, 700 30

Projekty a granty