Kontakty

Název:        Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Adresa:       V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina

Ústředna:    595 700 057

E-mail:        kosare@kosare.cz

Mgr. Palátová Radka, ředitelka školy –  595 700 040, reditelka@kosare.cz

Mgr. Konopásková Hana, zástupkyně ředitelky – 595 700 048, zastupkyne@kosare.cz 

Bc. Sobczyková Martina, vedoucí učitelka MŠ – 596 712 227, msmaluchy105@kosare.cz

Lorková Hana, účetní školy, ústředna – 595 700 057, ucetni@kosare.cz

Domiter Karel, personalista – 595 700 044, personalista@kosare.cz

Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka ŠD – 722 502 387, druzina@kosare.cz

Jankulárová Stanislava, vedoucí školní jídelny – 595 700 050, jidelna@kosare.cz

Hovanec Jaroslav, školník – 595 700 058,  skolnik@kosare.cz

IČ:               70631751

DIČ:             CZ70631751 – neplátce DPH

Bankovní spojení:        KB 19528761/0100

Zápis v OR u KS v Ostravě, odd. Pr. vložka 23

ID datové schránky:     rzwvcv8

Učitelé 1. stupně:
Mgr. Dehnerová Kateřina, tel: 595 700 057, dehnerova@kosare.cz
Mgr. Matyóvá Pavla, koordinátor ŠVP, tel: 595 700 052, matyova@kosare.cz
Mgr. Misiarzová Jana, tel: 595 700 056, misiarzova@kosare.cz
Bc. Pavelková Pavlína, tel: 595 700 056, pavelkova@kosare.cz
Mgr. Plačková Yvona, tel: 595 700 056, plackova@kosare.cz
Mgr. Plachá Ludmila, tel: 595 700 056, placha@kosare.cz
Mgr. Uhrová Hana, tel: 595 700 057, uhrova@kosare.cz
Mgr. Vyvlečková Hana, tel: 595 700 052, vyvleckova@kosare.cz
Mgr. Záviská Andrea, tel: 595 700 057, zaviska@kosare.cz

Učitelé 2. stupně:

Mgr. Boucná Markéta, školní metodik prevence, tel: 595 700 041, boucna@kosare.cz
Mgr. Brožová Petra, tel: 595 700 051, brozova@kosare.cz
Mgr. Bulařová Martina, tel: 595 700 049 bularova@kosare.cz
Mgr. Čujková Renáta, tel: 595 700 054, cujkova@kosare.cz
Ing. Holubek Tomáš, tel: 595 700 051, holubek@kosare.cz
Mgr. Jalůvková Vladimíra, tel: 595 700 049, jaluvkova@kosare.cz
Mgr. Kneysová Lenka, koordinátor ŠVP, tel: 595 700 054, kneysova@kosare.cz
Mgr. Kolodnytska Mariya, tel: 595 700 041, kolodnytska@kosare.cz
Mgr. Langrová Miroslava, koordinátorka EVVO, tel: 595 700 041, langrova@kosare.cz
Mgr. Nováková Zdeňka, výchovný poradce, tel: 595 700 043, novakova@kosare.cz
Ostřanský Pavel, tel: 595 700 054, ostransky@kosare.cz
Mgr. Petrová Tereza, tel: 595 700 049, petrova@kosare.cz
Mgr. Šlachtová Iva, tel: 595 700 054, slachtova@kosare.cz
Mgr. Uherková Lenka, tel: 595 700 054, uherkova@kosare.cz

Školní družina – vychovatelky
Pleváková Renáta, vedoucí vychovatelka, tel: 722 502 387, druzina@kosare.cz
Brachmanová Dagmar
Bc. Zlá Jaroslava

Školní psycholog
PhDr. Sýkorová Ludmilatel: 595 700 053, psycholog@kosare.cz
Školní speciální pedagog
Mgr. Klimszová Kateřina, tel: 595 700 053, specialnipedagog@kosare.cz
Školní asistent
Štěpánková Kamila, tel: 595 700 052, skolniasistent@kosare.cz
Sociální pedagog
Mgr. Konečná Margita, tel: 595 700 052, socialnipedagog@kosare.cz

Asistenti pedagoga

Argalášová Lucie
Ondrušová Markéta
Sowová Lenka
Hoffmannová Zuzana

Mateřská škola – učitelky

Bc. Sobczyková Martina, vedoucí učitelka, tel: 596 712 227, msmaluchy105@kosare.cz
Bc. Lazorová Jitka – zástupkyně vedoucí učitelky, lazorova@kosare.cz
Zoubková Marta, zoubkova@kosare.cz
Hahnová Eva, hahnova@kosare.cz
Bc. Chýlková Ivana, speciální pedagog, chylkova@kosare.cz
Dvořáková Lenka, dvorakova@kosare.cz
Mgr. Seibertová Marie , seibertova@kosare.cz
Bc. Augustová Šárka, augustova@kosare.cz


Mateřská škola – asistenti pedagoga
Bogoczová Silvie, bogoczova@kosare.cz
Zieglerová Kateřina, zieglerova@kosare.cz
Hricišinová Hana