Název:        Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Základní škola
Adresa:       V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava-Dubina
Tel:              595 700 057
E-mail:        kosare@kosare.cz
IČ:                70631751
DIČ:             CZ70631751 – neplátce DPH
Bankovní spojení:        KB 19528761/0100
Zápis v OR u KS v Ostravě, odd. Pr. vložka 23
ID datové schránky:     rzwvcv8

Mateřská škola
Adresa :         Jana Maluchy 267/105
                       700 30 Ostrava – Dubina
Tel:                 596 712 227 , 724 037 477
E-mail:          msmaluchy105@kosare.cz

Mgr. Palátová Radka, ředitelka školy, výchovná poradkyně –  595 700 040, reditelka@kosare.cz

Mgr. Konopásková Hana, zástupkyně ředitelky – 595 700 048, zastupkyne@kosare.cz 

Mgr. Petrová Tereza, zástupkyně ředitelky pro granty a projekty, tel: 595 700 049, petrova@kosare.cz

Bc. Sobczyková Martina, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání – 596 712 227, msmaluchy105@kosare.cz

Ing. Holubková Andrea, ekonomka, účetní, – 595 700 057, ucetni@kosare.cz

Ing. Laryšová Kamila, personalistka – 595 700 044, personalistka@kosare.cz

Bc. Zlá Jaroslava, vedoucí vychovatelka ŠD – 603 701 996, druzina@kosare.cz

Jankulárová Stanislava, vedoucí školní jídelny – 595 700 050, jidelna@kosare.cz

Hovanec Jaroslav, školník – 595 700 058,  skolnik@kosare.cz

Učitelé 1. stupně:
Mgr. Dehnerová Kateřina, tel: 595 700 057, dehnerova@kosare.cz
Mgr. Matyóvá Pavla, koordinátorka ŠVP pro 1. stupeň, tel: 595 700 052, matyova@kosare.cz
Mgr. Misiarzová Jana, tel: 595 700 056, misiarzova@kosare.cz
Bc. Pavelková Pavlína, tel: 595 700 056, pavelkova@kosare.cz
Mgr. Plačková Yvona, tel: 595 700 056, plackova@kosare.cz
Mgr. Uhrová Hana, tel: 595 700 057, uhrova@kosare.cz
Mgr. Vyvlečková Hana, tel: 595 700 052, vyvleckova@kosare.cz
Mgr. Záviská Andrea, tel: 595 700 057, zaviska@kosare.cz

Učitelé 2. stupně:
Mgr. Boucná Markéta, školní metodička prevence, tel: 595 700 041, boucna@kosare.cz
Mgr. Brožová Petra, tel: 595 700 051, brozova@kosare.cz
Mgr. Bulařová Martina, výchovná poradkyně, tel: 595 700 043, bularova@kosare.cz
Mgr. Čujková Renáta, tel: 595 700 054, cujkova@kosare.cz
Ing.  Holubek Tomáš, tel: 595 700 051, holubek@kosare.cz
Mgr. Chalupová Gabriela, 595 700 051, chalupova@zskosare.cz
Mgr. Jalůvková Vladimíra, tel: 595 700 049, jaluvkova@kosare.cz
Mgr. Kneysová Lenka, koordinátorka ŠVP pro 2. stupeň, kariérový poradce, tel: 595 700 054, kneysova@kosare.cz
Mgr. Kolodnytska Mariya, tel: 595 700 041, kolodnytska@kosare.cz
Mgr. Kulhánková Jitka, tel.:595 700 051, kulhankova@zskosare.cz
Mgr. Langrová Miroslava, koordinátorka EVVO, tel: 595 700 041, langrova@kosare.cz
Ostřanský Pavel, tel: 595 700 054, ostransky@kosare.cz
Mgr. Petrová Tereza, zástupkyně ředitelky pro granty a projekty, tel: 595 700 049, petrova@kosare.cz
Mgr. Šlachtová Iva, tel: 595 700 054, slachtova@kosare.cz
Mgr. Uherková Lenka, metodička ICT, tel: 595 700 054, uherkova@kosare.cz

Výchovná poradkyně
Mgr. Bulařová Martina, tel: 595 700 043, bularova@kosare.cz
Mgr. Palátová Radka, tel:  595 700 040, reditelka@kosare.cz

Školní psycholog
Mgr. Petr Krol, tel: 595 700 052, psycholog@kosare.cz

Školní metodička prevence
Mgr. Boucná Markéta, tel: 595 700 041, boucna@kosare.cz

Kariérová poradkyně
Mgr. Kneysová Lenka, tel: 595 700 054, kneysova@kosare.cz

Školní speciální pedagožka
Mgr. Klimszová Kateřina, tel: 595 700 053, specialnipedagog@kosare.cz

Metodička ICT
Mgr. Uherková Lenka, tel: 595 700 054, uherkova@kosare.cz

Koordinátorka EVVO
Mgr. Langrová Miroslava, tel: 595 700 041, langrova@kosare.cz

Sociální pedagog
Bc. Havrlant Marek, tel: 595 700 052, socialnipedagog@kosare.cz

Školní asistentka
Štěpánková Kamila, tel: 595 700 053, skolniasistent@kosare.cz

Školní družina – vychovatelky
Bc. Zlá Jaroslava, vedoucí vychovatelka, tel: 603 701 996, druzina@kosare.cz
Brachmanová Dagmar
Pleváková Renáta

Základní škola – asistentky pedagoga
Argalášová Lucie
Bc. Zlá Jaroslava
Ondrušová Markéta, DiS.
Sowová Lenka
Hoffmannová Zuzana
Berková Michaela
Komárová Jana
Mgr. Zubyk Olha, asistentka pedagoga pro ukrajinské žáky, tel: 595 700 053, zubyk@kosare.cz

Mateřská škola – učitelky
Bc. Sobczyková Martina, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání, tel: 596 712 227, msmaluchy105@kosare.cz
Bc. Kuttlerová Marie
Zoubková Marta, zoubkova@kosare.cz
Hahnová Eva, hahnova@kosare.cz
Bc. Kučerová Natálie – speciální pedagožka
Bc. Halámková Klára, DiS.,DiS.
Lindovská Sabina, DiS.
Šenkýřová Sylvie, DiS.
Báčová Dagmar
Kulhánková Jana, DiS. – asistentka pedagoga MŠ
Krétová Aneta – asistentka pedagoga MŠ