Informace o školce

lodickovaskolka logo

Kontakty MŠ  Fotogalerie exteriérů školky  Fotogalerie interiérů školky Zaměstnanci  
Režím dne  Co nabízíme Třídní vzdělávací plány  Granty, dotace, dary
 

Naše mateřská škola chce být centrem pohody, vzájemné tolerance, pochopení, pomoci, zájmových činností a nápadů, společných prožitků a inspirace a místem, kam se i po čase všichni rádi podíváme.

MŠ se nachází v klidném prostředí sídliště Dubina. Téměř veškeré vybavení v interiéru je nové.

Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček a pomůcek, vhodných pro jejich optimální psychomotorický rozvoj a přípravu pro bezproblémový vstup do ZŠ.

Děti by se měly u nás cítit v bezpečí. Především citově zabarvené prožitky ovlivní, zda dítě získá základy pro zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu.

Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu zájmu celého personálu naší školičky.

třídy loga