Předškoláci

 

ŠKOLIČKA

Předškolní hrátky – „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

Milé děti – budoucí prvňáčci, chcete se seznámit se školou a s tím co vás čeká?

Přijďte si hrát do pohádky…na ZŠ V. Košaře 6, Ostrava – Dubina. Každé pondělí od 11. 2. 2019 v 

15,30 - 16,15hod. (11. 2. V 16. 00 hod krátká informativní schůzka s rodiči)

 

Program předškolních hrátek:

• adaptace na školní prostředí

• rozvíjení slovní zásoby

• správná výslovnost

• správný úchop tužky

 

Perníková chaloupka (rozeznávání a třídění tvarů, počítání)

Červená Karkulka (barvy, charakterové vlast. – dobré, zlé)

O veliké řepě (porovnávání, třídění podle velikosti) 

Sluníčko, sluníčko (zpěv, Orffovy nástroje - doprovod, Vv)   

Hrnečku vař (uvolňovací cviky – čáry máry s tužkou)

Nezbedná kůzlátka (pravolevá orientace, počítání)

Princeznička na bále (rozvoj jemné motoriky, kreslení) 

Velikonoční tvoření (tvůrčí dílna)

Tři medvědi (atletika s medvědy v tělocvičně)

Kuřátko a obilí (hra na rýmy, příroda kolem nás)

Děti z MŠ Maluchy 105 bude na ŠKOLIČKU vodit paní učitelka z MŠ. Ostatní zájemce doprovodí do školičky rodiče. Sraz bude v atriu školy každé pondělí v 15. 20 hod. Po skončení lekce si děti převezmou zákonní zástupci. Prosíme, aby rodiče byli vždy nejpozději v 16. 20 hod v atriu školy (vchod do atria je branou z ulice J. Matuška).