Vycházející žáci

Důležité sdělení rodičům vycházejících žáků 5., 7. a 9. ročníku

Ve dnech 19. 2. 2019 a 20. 2. 2019 bude výchovná poradkyně školy Mgr. Zeňka Nováková vydávat zápisové lístky rodičům vycházejících žáků. Zápisové lístky si můžete vyzvednout v kabinetu výchovného poradce (1. patro, spojovací chodba pavilonu A a pavilonu B, č. dveří 2) v úterý 19. 2. 2019 od 13:00 - 16:00 hodin nebo ve středu 20. 2. 2019 od 14:00 – 15:30 hodin.