Organizace školního roku

  • Pololetní prázdniny: 1. února 2019
  • Jarní prázdniny: od 4. 2. do 8. 2. 2019
  • Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019
  • Vánoční jarmark: 18. 12. 2018
  • Velikonoční jarmark: 16. 4. 2019
  • Zahradní slavnost: 14. 6. 2019