Školní poradenské pracoviště

Plakát povinná publicita page 0001 
Registrační číslo: (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577)

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Protože naše škola byla vybrána jako pilotní pro obvod Ostrava-Jih, vzniklo v rámci tohoto projektu nové Školní poradenské pracoviště, které tvoří pozice školního psychologa, speciálního a sociálního pedagoga a školního asistenta. Jejich práce je zaměřena na žáky znevýhodněné, selhávající v učebním procesu, s výukovými a výchovnými problémy.

Speciální pedagog se věnuje dětem, kterým byly v PPP nebo SPC diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení nebo specificky narušený vývoj řeči.

 Sociální pedagog společně se školním asistentem poskytují základní nepedagogickou podporu přímo v rodinách žáků, spolupracují s rodiči, zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracují s OSPOD a jinými institucemi. Velmi důležitou součástí práce školního asistenta je školní i mimoškolní příprava na vyučování-doučování dětí selhávajících v učebním procesu.

Školní psycholog spolu s vedením školy koordinuje celý projekt, zajišťuje mimo jiné i proškolování pedagogů v rámci Inkluze.

Blíže seznámit se s tímto projektem Magistrátu města Ostravy můžete na stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ a také můžete čerpat aktuální informace na oficiálních webových stránkách města Ostravy k oblasti vzdělávání TalentOVA!!!

Byla zoložena facebooková stránka Inkluze v Ostravě v rámci projetků, kde najdete užitečné a katuálnější informace: facebook.com/InkluzeOstrava/


 

šikana

 

Doporučený postup rodičům při podezření na šikanování jejich dítěte ZDE.


Školní poradenské pracoviště

 

 Metodik prevence - Mgr. Markéta Boucná
tel.: 595 700 041
email: boucna@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Středa 13:45 - 14:30 hod., případně dle domluvy

Více informací naleznete ZDE.

Školní psycholog - PhDr. Ludmila Sýkorová
tel: 595 700 053

email: psycholog@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Středa:  7:30 - 15:00 hod.
Čtvrtek: 7:30 - 15:00 hod., případně dle domluvy

Více informací o školním psychologovi naleznete ZDE.

Výchovný poradce - Mgr. Zdeňka Nováková
tel: 595 700 043

email: novakova@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Úterý: 13:00 - 15:30 hod.

Více informací o výchovném poradci naleznete ZDE.

Kariérový poradce - Mgr. Lenka Kneysová
tel: 595 700 054

email: kneysova@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí: 12:45 - 14:00, 15:15 - 16:00 hod., případně dle domluvy

Více informací o kariérovém poradci naleznete ZDE.

Školní speciální pedagog - Mgr. Zuzana Janšová
tel: 595 700 053

e-mail: specialnipedagog@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí - pátek: 7:30 - 14:00 hod., případně dle domluvy

Více informací naleznete ZDE.

Sociální pedagog - Marie Horváthová, DiS.
tel:
595 700 052
e-mail: socialnipedagog@kosare.cz
Konzultační hodiny pro rodiče:
Pondělí - pátek: 7:30 - 15:30 hod., pátek 7:30 - 14:00 hod., 
případně dle domluvy

Více informací naleznete ZDE.

 Školní asistent:  Kamila Štěpánková
tel: 595 700 052

e-mail: skolniasistent@kosare.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí - pátek: 8:30 - 15:00 hod.

Více informací naleznete ZDE.