Třídní schůzky

 11. 4. 2019        třídní schůzky v 16:30

  6. 6. 2019         konzultace o prospěchu a chování žáků