Třídní schůzky – čtvrtek 22. 9. 2022

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 proběhnou třídní schůzky pro rodiče v 16:30 ve třídě 6.B  (2. patro pavilonu B).

Poté proběhne schůzka SRPŠ – ve sborovně.