Pavučina

V úterý 18.10.2022 proběhne 4. a 5. vyučovací hodinu výukový pragram “Pavučina”. Vybíráme 50 Kč