Sběr starého papíru

se koná každou středu od 7:40 do 8:00 ve vestibulu školy. Sbíráme pouze svázaný sběr a bez kartonu. Zapojte se i vy a nevyhazujte papír do směsných kontejnerů.