Nezařazené
Protidrogový vlak

Protidrogový vlak

Koncem května se žáci naší třídy účastnily velmi zajímavé akce s názvem Protidrogový vlak. Jedná se o výukový program s tematikou prevence užívání návykových látek a celý probíhá v několikati vagónech vlaku. Tento vlak   cestuje s výukovým programem po celé naší republice, ale má velký úspěch i v okolních zemích. Děti měly možnost shlédnout příběh několikati drogově závislých mladých lidí a vyzkoušet si na vlastní kůži, kam je tato závislost zavede. Ocitli se v prostorách baru, vyšetřovací místnosti, vězeňské cely, či holobytu. Všem se akce moc líbila a doplnila tak velmi zajímavou a zábavnou formou poznatky, které již děti získaly od rodičů nebo učitelů ve škole.