Aktuálně
Co víme na Jihu

Co víme na Jihu

Ve středu 1.11. 2023 se konal I. ročník soutěže Co víme na Jihu neboli kvíz všeobecných vědomostí pro žáky ZŠ obvodu Ostrava – Jih. Tato soutěž proběhla pod záštitou starosty obvodu Martina Bednáře a místostarosty Radima Ivana, který se na soutěž také přišel podívat. O žáky i pedagogy z 12 škol našeho obvodu se vzorně starali žáci hostitelské školy ZŠ B. Dvorského.

Soutěž probíhala ve formátu populárních PUB kvízů. Měla 4 kola, kde každé kolo obsahovalo 2 témata po 5 otázkách + jedna otázka byla tipovací (jednalo se o číselný údaj). Soutěžilo se v pětičlenných týmech, přičemž v každém týmu byli žáci z různých škol. Žáci naší školy se blýskli především svými znalostmi z oboru historie a dva z nich byli součástí vítězných týmů – obsadili 2. a 3. místo. Tito žáci si jistě zaslouží pochvalu za vzornou účast a reprezentaci naší školy.