Aktuálně
Informace o projektu Erasmus+ Práce s nadanými žáky

Informace o projektu Erasmus+ Práce s nadanými žáky

Ve školním roce 2023/2024 se naše škola zapojila jako partner projektu Statutárního města Ostrava „Práce s nadanými žáky“ v rámci programu Erasmus+.

Název programu: Erasmus+, oblast školní vzdělávání (Klíčová akce 1 – KA121-SCH, Výzva 2023)

Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000126983

Doba realizace: 06/2023 – 05/2024 (12 měsíců)

Cíle projektu:

 • Dosáhnout lepší jazykové vybavenosti učitelů
 • Povzbudit učitele jazyků a motivovat je i jejich žáky ke studiu
 • Posílení odborných a profesních kompetencí pedagogů a zprostředkování nových trendů a postupů při práci s talentovanými dětmi.
 • Využívat, čerpat a předávat zkušenosti pomocí dobré praxe.

V rámci projektu, do kterého jsme jako partner SMO zapojeni s dalšími čtyřmi ostravskými školami, navážeme spolupráci s partnery ze zahraničí a zaměříme se na jazykovou vybavenost pedagogů, kteří jsou současně zkušenými koordinátory nadání na základních školách města Ostravy. Podpoříme zavádění nových metod práce s jazykově nadanými žáky. V projektu uplatníme dosavadní zkušenosti při práci s talentovanými žáky a v rámci mezinárodní spolupráce se budeme vzájemně inspirovat.

Aktivity projektu:

 • Vytvoření mezinárodní sítě spolupracujících měst/vzdělávacích institucí.
 • Zahraniční výjezdy českých pedagogů s cílem umožnit pedagogům zlepšit jejich jazykové dovednosti a zároveň přenést postupy dobré praxe při práci s nadanými žáky ze zahraničí.
 • Zaměření na koordinátory nadání, kteří už v ostravských školách úspěšně působí a zajištují výuku nejen cizích jazyků, ale i dalších odborných předmětů.
 • Během konání daných aktivit budou využívány i digitálních prostředků k online komunikaci, meetingům či neformálním debatám.

 

 • Jazykový kurz angličtiny – Dublin (Irsko) – účast 3 pedagogů (říjen 2023)
 • Mobilita – Laborschule Bielefeld (Německo): stínování výuky, sdílení dobré praxe při výuce nadaných žáků (listopad 2023) – účast 2 pedagogů
 • Mobilita – ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava (Slovensko): stínování výuky, sdílení dobré praxe při výuce nadaných žáků (leden 2024) – účast vedení školy

Mgr. Radka Palátová, ředitelka školy