Třída 8.A
Vánoční turnaj

Vánoční turnaj

Ve středu 20.12. jsme se zúčastnili vánočního turnaje ve vybíjené, přehazované, florbalu a fotbalu.