Třída Rybička školní rok 2022/2023
Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání

Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání

Když máš srdce zjihlé,
když máš potíže.
Tak dej cihlu k cihle,
těsto do díže,
upeč třeba chleba,
postav třeba zeď…