Třída 4.B
Beseda s městskou policií

Beseda s městskou policií

Dnes proběhla velmi zajímavá beseda s městskou policií na aktuální témata jakými jsou například kyberšikana, hesla a nástrahy internetu.