Třída 4.A
Projektový den s Městskou policií

Projektový den s Městskou policií

Pondělí po jarních prázdninách jsme prožili velmi zajímavě. Věnovali se nám policisté z oddělení prevence a dozvěděli jsme se mnoho o internetovém světě, bezpečnosti v něm, kyberšikaně a jak se bránit, zamýšleli jsme se nad informacemi na internetu a podobně.