Aktuálně
Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, milí předškoláci,
zveme Vás na zápis, který se uskuteční 2. 4. od 12 – 18 hodin a 3. 4. 2024 od 12 – 17 hodin.

  • k základnímu vzdělávání se zapisují děti, které dovrší 31. 8. 2024 věku šesti let, tzn. děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
  • pokud byl v roce 2023 dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu s vydaným rozhodnutím o OŠD
  • potřebné dokumenty s sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • v případě žádosti o odklad školní docházky: doporučující posouzení lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC