Aktuálně
Projekt OnlineMPO 2024

Projekt OnlineMPO 2024

V rámci preventivních aktivit realizuje Městská policie Ostrava s dětmi 4.-9. tříd projektové dny. V rámci těchto projektových dnů jsou probírána témata z oblasti prevence kriminality na internetu. Děti jsou seznámeny s pojmy jako je kybergrooming, kyberstalking, sexting, kyberšikana a další. Tvoří také  vlastní vzdělávací materiál, se kterým pak seznamují své spolužáky.

Mimo žáky jsou proškoleni v oblasti rizik virtuálního prostředí i pedagogové a rodiče.

Projekt je financován z dotace statutárního města Ostravy.