V Bělském lese žáci za třídu 5.A zasadili tři krásné javory

V Bělském lese žáci za třídu 5.A zasadili tři krásné javory, více ve fotogalerii. To vše v rámci Kampaně obyčejného hrdinství, která právě probíhá. Stromy nám dal pan lesník Pavel Kotala z Lesní školy Bělský les a děti si samy vybraly místo kde je chtějí zasadit. Žáci se budou chodit na stromy dívat, jak krásně rostou. A vezmou k nim i…

Den Země

Milí přátelé, rodiče, žáci, Za 2 dny nás čeká Den Země, jeden z největších světových svátků zaměřený na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Pojďte ho oslavit velkolepě a zapojte se do Kampaně obyčejného hrdinství! Pojďte reálně něco změnit!  Pojďte s námi ovlivnit naši společnost skrze děti, rodiče, sousedy… Již máme přihlášeno 98 týmů (ekotýmů, škol, skautských oddílů i jednotlivých rodin), které společně plánují zapojit více…

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 12. DUBNA 2021

Od pondělí se budou děti vracet do školy při splnění několika podmínek a dodržování hygienicko-organizačních pravidel. K nejdůležitějším patří: – testování žáků 2x Ag týdně (alternativy: prodělané onemocnění na COVID-19 nebo 1x týdně test PCR na vlastní náklady)https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole– prezenční rotační výuka žáků 1. st. (začínají třídy „A“)– možnost konzultací (skupina max. 6 žáků 2. st.)– podmínka zachování homogenních tříd a skupin ve výuce, školní jídelně i školní družině– zakrytí…

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 V letošním roce proběhne zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 do 1. tříd podle nařízení MŠMT ČR opět pouze distančním způsobem bez přítomnosti dětí v době 1. 4. 2021 – 30. 4. 2021 Elektronická přihláška k zápisu ZDE Písemná přihláška – zákonní zástupci vyplní: 1. Zápisový lístek…

Ocenění práce paní učitelky

V ponělí 29.3. byla ke Dni učitelů oceněna za svou dlouholetou a vynikající práci naše vedoucí učitelka v mateřské školepaní Bc. Šárka Augustová.Ocenění i dary jí slavnostně předala v obřadní síni paní místostarostka ÚMOb Ostrava – Jih Mgr. Dagmar Hrabovská.Gratulujeme!

Nabízíme individuální konzultace

Vážení rodiče, milí žáci, za současné situace distanční výuka nadále pokračuje. Nabízíme vám individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími, na kterých se s nimi vždy předem domluvíte. Konzultace jsou především pro žáky, kteří mají problém s připojením k internetu, ale i pro ty ostatní, kteří se potřebují poradit, nebo něco dovysvětlit. Při vstupu do budovy školy platí nadále povinnost mít zakryté…