Mikiny našich deváťáků

Jako každý rok tak i tentokrát si žáci devátého ročníku sami navrhují mikinu, která jim zůstane jako vzpomínka na společně strávená léta na základní škole. Myslím, že naše se jim moooooc povedla a všichni ji rádi a hrdě nosí :)))))

Den řemesel

Ve čtvrtek 16.11. si někteří z nás vyzkoušeli svoji zručnost v rámci Dne řemesel na Střední škole stavební a dřevozpracující

Halloween v 9.B

Halloweenské masky v naší třídě. Holky to pojaly velmi minimalisticky, a proto zůstaly stále úžasné a krásné :))))

Výlet na Landek

Na závěr školního roku jsme se vydali poznávat krásy Ostravy – tentokrát oblast Landeku a Hornické muzeum. Výlet jsme zahájili výstupem na historicky i geologicky významnou lokalitu – kopec Landek. Z něho je výhled na celou Ostravu a také na soutok dvou našich řek, a to Ostravice a Odry. Po malém osvěžení v řece jsme pak výlet ukončili exkurzí v…

Lysá hora

V pondělí 12.6. si někteří žáci naší třídy zpříjemnili závěr školního roku výletem na Lysou horu. Výšlap byl náročný, všechny nás hrozně bolely nohy, ale stál za to :))) Nahoře nám odměnou byly krásné výhledy na celé Beskydy i města a přehrady pod nimi.

Badatelský svět

Ve čtvrtek 8.6. si žáci našich 8. a 9. tříd vyzkoušeli jednoduché úkoly z oblasti badatelství. V Bělském lese bylo připraveno celkem osm stanovišť, kde si mohli vyzkoušet např. měření pH různých roztoků, změřit výšku stromu,připravit si jednoduchou sopku a získat spoustu dalších zajímavých informací a dovedností.

Den dětí v 8.B

Den dětí naše třída oslavila filmovým představením v kině Luna a následně krásným slunečným odpolednem plným her, sportovních aktivit a dobrého jídle.

Protidrogový vlak

Koncem května se žáci naší třídy účastnily velmi zajímavé akce s názvem Protidrogový vlak. Jedná se o výukový program s tematikou prevence užívání návykových látek a celý probíhá v několikati vagónech vlaku. Tento vlak   cestuje s výukovým programem po celé naší republice, ale má velký úspěch i v okolních zemích. Děti měly možnost shlédnout příběh několikati drogově závislých mladých lidí…

Velikonoční dílnička

V předvelikonočním týdnu proběhla na škole moc pěkná akce a to Velikonoční jarmark. Naše třída si připravila dílničku pro malé děti, ale zdobení vajíček se zalíbilo i některým vyučijícím a také rodičům :))