Den dětí v 8.B

Den dětí naše třída oslavila filmovým představením v kině Luna a následně krásným slunečným odpolednem plným her, sportovních aktivit a dobrého jídle.

Protidrogový vlak

Koncem května se žáci naší třídy účastnily velmi zajímavé akce s názvem Protidrogový vlak. Jedná se o výukový program s tematikou prevence užívání návykových látek a celý probíhá v několikati vagónech vlaku. Tento vlak   cestuje s výukovým programem po celé naší republice, ale má velký úspěch i v okolních zemích. Děti měly možnost shlédnout příběh několikati drogově závislých mladých lidí…

Velikonoční dílnička

V předvelikonočním týdnu proběhla na škole moc pěkná akce a to Velikonoční jarmark. Naše třída si připravila dílničku pro malé děti, ale zdobení vajíček se zalíbilo i některým vyučijícím a také rodičům :))

Odpovědná škola

Naše škola se v rámci prevence rizikových projevů chování zabývá také aktivitami spojenými s kyberšikanou. Informace o bezpečném chování na sociálních sítích a možných rizicích předávají žákům odborníci z organizace Rizika internetu a komunikačních technologií. V měsíci březnu proběhne na 2. stupni naší školy druhé kole besed zabývajících se touto tematikou.