Přestávky nás baví!

Jarní teplé počasí nám opět umožňuje trávit velkou přestávku venku, kde můžeme svačit, relaxovat i cvičit na nových herních prvcích… Fotografie naleznete zde.

Třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky konané ve čtvrtek 11.4. v 16,30 hod. Po třídních schůzkách se můžete zúčastnit besedy ve školní knihovně na téma Kyberšikana, kterou si pro vás připravila městská policie.

Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče, milí předškoláci,zveme Vás na zápis, který se uskuteční 2. 4. od 12 – 18 hodin a 3. 4. 2024 od 12 – 17 hodin. k základnímu vzdělávání se zapisují děti, které dovrší 31. 8. 2024 věku šesti let, tzn. děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 pokud byl v roce 2023 dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou…