O Hláskovi a Píšťalce

Včera jsme v K Triu navštívili zajímavé hudební představení a dozvěděli se zajímavosti a různých hudebních nástrojích, keré jsme si mohli i vyzkoušet!

Poděkování

Děkuji všem rodičům a prarodičům za krásné výrobky na jarmark, všem účastníkům za milé setkání a malým zpěváčkům za účast při zpěvu koled u vánočního stromu :-)!

Den dýní a strašidel se povedl!!!

Dnešní den se ve třídě sešla spousta duchů, kostlivců, čarodějnic a klaunů, kteří společně plnili speciální halloweenské úkoly z češtiny i matiky, namíchali si speciální lektvar a hlasovali o nej dýni :-)!

Recitační soutěž

Dne 25. 10. 2022 téměř celá třída zvládla krásně zpaměti přednést básničku dle vlastního výběru. Všichni si za své výkony zasloužili diplom a malou odměnu!

Sběr papíru

Začínáme sbírat starý papír! Pevně svázané balíčky novin, reklamních letáků nebo časopisů můžete nosit každou středu od 7.40 do 8.00 hod na vrátnici školy, kde je odevzdáte službě Ekotýmu.