Třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky konané ve čtvrtek 11.4. v 16,30 hod. Po třídních schůzkách se můžete zúčastnit besedy ve školní knihovně na téma Kyberšikana, kterou si pro vás připravila MĚSTSKÁ POLICIE.

Lyžařský kurz

Úžasných 14. dní ozdravného pobytu v krásné přírodě Beskyd s týdenní možností lyžování. Letos nám vyšlo počasí a na sjezdovce jsme měli dostatek sněhu. Po týdnu jsme všichni sjeli velkou sjezdovku a byli na sebe dostatečně pyšní jaké jsme udělali pokroky v lyžování. Druhý týden jsme se učili inovativními metodami, probíhala tandemová výuka (Př + D +Z)a neminuli nás ani…

Vánoční jarmark, zpívání na schodech

Letos jsme si opět připravili výrobky na prodej. Poctivě jsme pracovali v hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech.  Také jsme trénovali vánoční koledy.  Atmosféra byla opravdu kouzelná při rozsvěcování vánočního stromku.

Den díkůvzdání v angličtině

Přesně dnes 23. listopadu se v anglicky mluvících zemích slaví Den díkůvzdání. V hodině angličtiny jsme se žáky hledali zajímavé informace. Za třídu vkládám práci Andyho.

Worskhop v DOV

Kde se vzala kniha – Kdysi největší cenností doma byla kniha. Dnes už to tak pravda není, a proto jsem chtěla přiblížit žákům historii knihy a její výrobu, každý si mohl vyrobit svou originální knihu. Další fotografie naleznete zde

Laskavý den na Košařce

V pondělí 13.11.2023 se v naší škole uskutečnila tvořivá dílnička, kterou zorganizovala p. uč. Jalůvková s žáky 8.C naší školy a žáky ze soukromé školy s více vadami v Mariánských horách. Cílem bylo propojit dva světy dětí zdravých a handicapovaných, vyrobit společnými silami tři Vánoční ozdoby. To, co z této akce vzniklo, byla neskutečná čirá radost obohacena smíchem a nadšením všech dětí. Přátelství, která vznikla byla…

Návštěva PARLAMENTU ČR

Jeden žák naší školy z 8.C, byl vybrán k účasti na republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže v Praze. Zde reprezentoval zájmy mládeže na celostátní úrovni, mohl se aktivně zapojit do veřejného rozhodování o co mladí lidé mají zájem, jaké aktivity by je zajímaly. Na účastníky v Praze čekaly zajímavé workshopy, přednášky a diskuze v oblasti vzdělávání, participace, duševního zdraví…

Světový den laskavosti

Naše škola se v pondělí 13.11.2023 zapojí do výzvy! Těšíme se na spolupráci, workshop a tvorbu spolu se Soukromou školou speciální pro žáky s více vadami, Ostrava.

Literární soutěž na téma RODINNÉ HUMORESKY

Literární forma je volná. Minimální rozsah u mladších dětí (1-2 kategorie) je cca 1 A5 ručně psaného textu. Maximální rozsah (3-4kategorie) pak cca 3 A4 psaného textu. VŠECHNY PRÁCE MUSÍ být předány v elektronické podobě = přepsané do elektronické formy. Termín odevzdání prací: pátek 24.11.2023 na e-mail: bularova@kosare.cz

Halloween na Košařce

I naše škola si připomněla svátek Halloween. V tento den se sešlo mnoho krásných masek a vše bylo na dobrovolné bázi. Možná proto byla taková hojná účast, která vtáhla do této akce řadu dětí, ale také i učitelů. Moc děkujeme všem zúčastněným! Další fotografie naleznete zde