!! POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA „Soutěže ve finanční gramotnosti“!!

Žáci naší školy se zapojili do celorepublikové „Soutěže ve finanční gramotnosti“, kterou pořádá METODICA, institut pro další vzdělávání z.s. Školního kola se zúčastnilo 20 žáků ze 7., 8. a 9. tříd. Tři nejlepší žáci školního kola: Jakub Vrága, Pavel Pastorek a Tonda Záviský, vytvořili tým pro okresní kolo, ve kterém vyhráli!! Slaví tedy postup do krajského kola!

Jaký byl náš ozdravný pobyt

I když nebyl sníh a nelyžovali jsme, zažili jsme si jiné sporty na vlastní kůži. Bruslení, badminton, bowling, Pevnost  Horní Lomná a na túrách i nějaký sníh. Rozloučili jsme se tombolou a maškarní diskotékou. Škoda, pro nás to bylo s touto školou už naposled. Všechny fotografie naleznete zde nebo na facebooku školy.

Planetárium a hvězdárna = projektový den

Projektový den a výuka měli 3 části : Výuka v Experimentáriu s pracovními listy = metoda skládankového učení v oblasti Vzniku a vývoje Země, Optiky, Světla a Vesmíru Beseda na Hvězdárně s ukázkami dalekohledů a pozorovanými objekty Film : „ Mimozemské civilizace“, který žáky seznamoval s principy vzniku a vývoje živých organismů na Zemi i jinde ve vesmíru a ukazoval možnosti života na některých planetách…

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10.11.2022 se budou od 16:30 hod. konat třídní schůzky ve třídě 9.A.  Srdečně zvu žáky i rodiče Mirka Langrová

Sběr papíru

Začínáme sbírat starý papír! Pevně svázané balíčky novin, reklamních letáků nebo časopisů můžete nosit každou středu od 7.40 do 8.00 hod na vrátnici školy, kde je odevzdáte službě Ekotýmu.

Noc vědců 30. 9. 2022

V pátek večer jsme jeli na VŠB na zajímavou akci Noc vědců s tématickým názvem “ Všemi smysly „. Byl tam na několika fakultách připravený program = hry, kvízy, pokusy a přednášky. Jen nás trošku mrzelo, že na laserové bludiště byla taková fronta a my jsme nechtěli čekat.

Výuka v pojízdném náklaďáku 3D tisk

  Vpojízdném náklaďáku jsme se seznámili s prací na 3d-tiskárně. Sami jsme si navrhli svůj přívěšek na klíče a vytiskli si jej. Ve druhé části jsme se zabývali výrobou, spotřebou a se zodpovědným spotřebitelstvím.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 22.9.2022 se budou od 16:30 hod. konat třídní schůzky. Poté se v 17:15 hod. sejdou ve sborovně třídní důvěrníci s vedením školy.